کودکان قربانی سرمایه داری و اسلام سیاسی
کيوان صديق

روزانه هزاران کودک بیگناه در نقاط مختلف دنیا قربانی منافع سرمایه داری و اسلام سیاسی می شوند. امپریالیسم برای بقای خود ناگزیر به ایجاد جنگ های وحشیانه است. جنگ و جنایت در افغانستان سالیان طولانی است که جان کودکان زیادی را گرفته و یا موجب آوارگی و بی خانمانی آنها شده است. کودکانی که دیگر فراموش کرده اند که کودک اند. این داستان واقعى چند نفر از بيشمار کودکانى است که سالیان طولانی آوارگی و بی خانمانی و فقر آنها را ناامید از هر نوع آینده ای کرده است. پدری غمگين و خسته٬ که از گذر سخت زندگی هر روز شاهد افسردگی بچه های خود است٬ دست یاری به طرف ما دراز کرده است. امید که برای نجات این کودکان همه ی انسان های آزادی خواه و برابری طلب قدم بردارند.
مرتضی سروری چهارده ساله پسر بزرگ خانواده ـ علی سروری دوازده ساله ـ تمنا سروری ـ یلدا سروری چهار ساله و پدر این بچه ها محمداکبر سروری چهل و یک ساله. اين خانواده پس از تحمل سالیان زیاد مشقت در مزارشریف افعانستان مجبور به فرار به ایران می شوند. طی ده سال اقامت در ایران در اطراف تهران با سخت ترین شرایط زندگی می کنند. به دنبال موج دیپورت افغانستانيها از طرف رژیم جنایت کار جمهوری اسلامى به افغانستان٬ مجبور به فرار به کشور ترکیه میشوند. آنها  طی سختی ها و مشقت های فراوان به ترکیه می رسند در صورتی که فاجعه ای بدتر در انتظارشان بود. به دلیل فشارهای اقتصادی و فقر در کشور ترکیه٬ مادر و پدر این بچه ها از هم جدا می شوند. شش ماه قبل مادر بچه ها پس از طلاق و ترک شوهر و بچه ها با یک افغانی دیگر که ظاهرا وضع مالی خوبی داشته است ازدواج می کند٬ پدر و چهار کودک خردسال دراين شرايط تنها میمانند. پدر بچه ها مریض و افسرده با تنی خسته شب و روز با دریافت مزدی بسیار اندک برای تامین کودکان خود جان میکند. بعد از مراجعه به دفتر دفاع از حقوق پناهندگان واحد ترکیه تا آنجا که امکانات اجازه می داد احتیاجات اولیه شان را تامین کردیم و برای پیگیری کارهای حقوقی شان قدم های اولیه را برداشتیم. چند نمونه عکس ضميمه اند٬ هرچند عکسها بیانگر حقیقت تلخ زندگی این بچه هاست.
سئوال اینجاست اگر پروسه ی قبولی در یو.ان طولانی شود چه عاقبتی در انتظار این کودکان خواهد بود؟ این کودکان دست کمک دراز کرده اند. بیایید به نام انسانیت دست یلدای کوچک را بفشاریم و برای رسیدن به آینده ای خوب کمک شان کنیم. به امید یک دنیای بهتر برای همه ی انسانها.