قطعنامه هاى مراسمهاى هشتم مارس در
تهران٬ سنندج٬ کامياران٬ مريوان

روز 4 شنبه 15/12/86 کانون دفاع ازحقوق زنان و کودکان تهران میتینگی به مناسب گرامی داشت 8 مارس 2008 روز جهانی زن برگزار کرد.
ضمن گرامی داشت روز زن و تبریک این روز و قرائت مطلبی درخصوص تاریخچه این روز توسط خانم ثریا محمدی، بحث ها و تبادل نظری درخصوص مشکلات زنان و تحلیلی بر مشکلات پیش روی جنبش زنان بین اعضاء کانون خانم شراره رضایی، خانم ثریا محمدی و مهمانان گرامی حاضر در سالن صورت گرفت که فضایی بسیار صمیمی و دوستانه ای ایجاد شده بود و در انتها قطعنامه ای در 11 بند توسط خانم شراره رضایی  و  آقای پویا نودهی یکی از اعضاء کانون به مناسب همین روز قرائت گردید.
ضمنا تراکت هایی با مطالبات رادیکال زنان به چشم می خورد از جمله: ما حقوق برابر می خواهیم/  آزادی زن، معیار آزادی جامعه است/ ما خواهان برخورداری زنان سرپرست خانواده و خانه دار از بیمه بیکاری هستیم/ ما خواهان لغو تبعیض و نابرابری دستمزد زنان کارگر هستیم /آگاهی زن = فردای بهتر/ آزادی، رفاه، بهداشت، شادی، صلح، امنیت حق همه است/حقوق زنان جهان شمول است/فقط یک نژاد  آن هم نژاد انسانی/ هرگونه خشونت بر زنان را متوقف کنید!/ ما خواهان برخورداری از تمم حقوق اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، سیاسی وحقوق انسانی هستیم و....
پلاکارد بزرگی که با  جمله:  8 مارس روز زن سمبل آزادی و برابری را گرامی می داریم. در آخر کتاب های کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در بین مدعووین توزیع گردید.
 متن قرائت شده توسط آقای پویا نودهی:
امسال 8 مارس را در حالی آغاز می کنیم که بسیاری از فعالین حقوق زنان، دانشجویان و کارگران بدون دلیل خاصی در زندان بسر می برند!
شرایط زنان جامعه رو به عقب گرد گذاشته و وضعیت بدی را برای کلیت جامعه بوجود آورد! شرایط بد اقتصادی جامعه را با مشکلات عدیده و روز افزون مواجه کرده است!
از طرف دیگرطرح امنیت اجتماعی که اثری معکوس بر جامعه گذاشته و بیشتر موجب ناامنی گشته قسمت اعظمی از پتانسیل خود را صرف برخورد با زنان به جرم بدحجابی کرده است. قانونی که تبعیض آمیز ومخالف با حقوق شهروندی افراد است. زیرا هر انسانی حق دارد آزادانه پوشش خود را انتخاب کند همانطور که حق دارد آزادانه عقاید خود را بیان کند!
جامعه ما برای امنیت نیاز به شادی، کار، رفاه، بهداشت، تحصیل رایگان و در دسترس دارد! تنها در چنین جامعه ای است که افراد در آن احساس امنیت و آرامش کرده و جرایم نیز به شدت کاهش می یابد اما با ایجاد رعب و وحشت، قوانین تبعیض آمیز و پایین آوردن شان و منزلت انسانی که همه این ها برای زنان جامعه به مراتب دهشتناکتر می باشد بیش از هر چیز وخامت اوضاع اجتماعی و افزایش جرم و جنایت را به همراه خواهد داشت و متاسفانه اولین قربانیان این وضعیت زنان و کودکان هستند. یعنی قشر اکثریت جامعه که هیچ حق قابل ملاحظه ای برای آن ها در نظر گرفته نشده است و به همین دلیل بیشتر از همه در معرض خطر قرار دارند!
آزادی جامعه درگرو رهایی زنان، کودکان و همه انسان هاست!
پس به نام آزادی و انسانیت اعلام می داریم که آزادی زن معیار آزادی جامعه است!
حق انتخاب پوشش حق تمام شهروندان جهان است و هیچ نسبیت فرهنگی و نژادی و ... نمی تواند این حق را از بشر متمدن بگیرد!
ما از همگان می خواهیم تا درجهت رفع تبعیض آمیز و ستم بر زن قدم برداشته وخواهان متوقف شدن این بازداشت ها هستیم  و فرودستی و تحقیر زنان متعلق به دوران قرون وسطی است که  باید برچیده شود.
ما از تمام زنان و مردان آزادیخواه خواستاریم تا برای رفع هرگونه تبعیض و نابرابری حقوق انسانی تلاش کنند.
8 مارس 2008

قطعنامه ۸ مارس ۲۰۰۸
8 مارس روز سراسری اعتراض به هر گونه نابرابری است. روز برافراشتن پرچم مبارزه برای رهایی انسان از تبعیض و آپارتاید جنسی است. روز طرح کیفر خواست زنان و مردان ستم کش علیه بی حقوقی و خشونت است. امروز ما زنان و مردان اعلام می کنیم زن انسان است و نباید تحت قوانین تبعیض آور و زن ستیز، حقوقش پایمال شود. ما زنان و مردان شرکت کننده در مراسم 8 مارس، یکصدا و متحد خواستار تامین مطالبات ذیل هستیم و برای تحقق خواسته هایمان با تمام توان تلاش می کنیم:

1-     تامین زندگی و مسکن مناسب برای کودکان، دختران و زنان بی پناه خیابانی.

2-     رفع تبعیض از زنان در تمام شئونات زندگی از اقتصادی اجتماعی و سیاسی.

3-     پرداخت دستمزد برابر برای زن و مرد.

4-     حق آزادی بیان و تشکل و توقف هرگونه سرکوب فعالین اجتماعی و نهادهای مدنی و صنفی.

5-     برابری کامل زن و مرد در برابری قانون مانند حق مالکیت بر جنس خود.

6-     حق شهادت، دیه، حزانت، حق طلاق و ارث بدون هیچگونه تبعیض جنسی.

7-     لغو حکم اعدام، سنگسار، قصاص و خشونت در قوانین کشور.

8-     فراهم آوردن زمینه های لازم  جهت کسب استقلال اقتصادی زنان و ایجاد مراکز آموزشی رایگان.

9-     ایجاد امنیت شغلی و رفع کامل مشکلات زنان کارگر و بهره مندی زنان بی خانمان و بی سرپرست از خدمات رایگان و حق بیمه و ایجاد شرایط یکسان زن و مرد در تمام پست های شغلی و مدیریت.

10-   رهایی از هرگونه تبعیض و برخورداری از کلیه حقوق انسانی در تمامی ابعاد فردی و  اجتماعی.

11-   ما از تمامی مبارزات کارگران و بخش های مختلف کارگری برای تامین حقوق خود پشتی بانی می کنیم.

12-   استثمار کودکان و اعدام آنان را مقایر با میثاق بین المللی حقوق کودک می دانیم و خواستار لغو احکام اعدام صادره در دادگاه های کشور هستیم.

13-   از مبارزات معلمان و پرستاران برای تامین حقوق صنفی و اجتماعی خود حمایت می کنیم.

 این قطعنامه به مناسبت روز جهانی زن (8 مارس) توسط کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان تصویب شد. 2008-03-06

قطعنامه کمیته برگزار کننده ٨ مارس ٢٠٠٨ سنندج

امروز 8 مارس یادآور مبارزات زنان کارگری است که در سال 1857 در اعتراض به شرایط غیر انسانی کار در شهر شیکاگو آمریکا به خیابانها ریخته و توسط حامیان و مالکان سرمایه ، به خاک و خون کشیده شدند. زمینه اجتماعی این روز، اعتراض به تمامی اشکال ستم کشی و استثمار و نابرابری انسانها در تاریخ نظامهای طبقاتی و مشخصاً روابط سرمایه داری بوده و می باشد. علیرغم مبارزات و تلاش انسانهای آزادی خواه و مساوات طلب ، هنوز طبقه ی کارگر و توده های محروم جوامع مختلف از تبعیضات طبقاتی ، جنسی، قومی و مذهبی وبی حقوقی و استثمار انسان که همگی از و جوه و تبعات سیستم سرمایه داری است رنج می برند. در این میان زنان همواره قربانیان خاموش ادوار مختلف تاریخی این فجایع بوده اند.
ستم مضاعف بر زنان همراه با سنتها و قوانین ارتجاعی تاریخاً همواره بر انسانیت زن سنگینی کرده و به شیوه های مختلف به آنها تحمیل شده و از طریق رسانه ها و کانون های تبلیغی و کلاً ابزار روبنایی این سیستم ها با وضع قوانین به اصطلاح مترقی این بردگی مدرن را توجیه کرده که باعث بردگی و اسارت بیش از پیش انسانها می شود. با این حال در سراسر جهان جنبش های اعتراضی و برابری طلبانه بر علیه ریشه و ساختار این بی حقوقی ها در قالب تعرضی و طبقاتی و برای نیل به تشکلهای مستقل میرود تا بنیاد این مناسبات غیر انسانی و زن ستیز را برکنده و به شرایط و مناسباتی که انسانها را در حد کالایی تبلیغی و از خود بیگانه تنزل داده است، یک بار برای همیشه از بیخ و بن برکند.
ما انسانهای آزادی خواه و برابری طلب با تلاش برای پیوند و اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر جنبش کارگری با جنبش اعتراضی زنان، دانشجویان و سایر جنبشهای رادیکال، بار دیگر با تاکید بر اهداف انسانی و مواضع طبقاتی خود، مطالبات مان را به شرح ذیل اعلام می داریم:
ما خواهان حقوق انسانی برابر و به دور از استثمار برای تمامی انسانها در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستیم.
هرگونه قوانین جنسیت محور وزن ستیز که زنان را از دستیابی به حقوق انسانی خویش محروم میکند، لغو باید گردد.
حق ایجاد تشکلهای مستقل تجمع، اعتراض، اعتصاب و غیره جزو حقوق پایه ای هر فردی در جامعه است.
هرنوع جداسازی انسانها به هر بهانه ای و توسط هر کسی در اجتماعات، کاری غیر انسانی است و باید لغو و ممنوع شود.
اعمال هر گونه خشونت علیه زنان اعم از آزار جنسی، تحقیر، برخورد فیزیکی رفتاری غیر انسانی است و باید جرم محسوب شود.
اخلاقیات و فرهنگ مردسالاری پدیده ای ضد بشری است و تبعات ناشی از آن از جمله قتلهای ناموسی، اعدام و سنگسار و ...جنایت محسوب گشته و مسببین آن باید محاکمه و مجازات شوند.
زنان خیابانی و کودکان کار و بی شناسنامه از قربانیان سیستم سرمایه داری هستند و ما بر این باوریم که حق کودکان و تمامی انسانهاست که از زندگی آزاد، امن و شایسته شأن انسان برخوردار باشند.
ازدواج موقت شکلی از تن فروشی و استثمار زنان است و بایستی از قوانین و تفکرات حاکم بر جامعه بطور کل حذف شود.
آزادی انتخاب و اختیار عمل که از پایه ای ترین حقوق انسانهاست و می بایستی تمامی افراد جامعه از تبعات آن یعنی آزادی پوشش، آزادی بیان، حق مسافرت، تحصیل، انتخاب شغل، انتخاب همسر و ... به صورت برابر برخوردار باشند.
کار خانگی و سایر اشکال استثمار خانگی از زنان می بایست شغل محسوب شده و زنان خانه دار باید از حمایت جامعه و از پوششهای تامین اجتماعی برخوردار شوند.
8 مارس به عنوان روز جهانی زن باید به رسمیت شناخته شده و در تقویم رسمی کشور به عنوان تعطیل رسمی ثبت گردد.
«کمیته برگزار کننده 8 مارس 2008 سنندج»

قـــطعنـامه تــجمع 8 مـــارس 2008 مريوان

زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب
روز 8 مارس ، روز تلاش و كوشش براي آزادي زنان ، از قيد و بندهاي استثماري و ستم جنسي است. اين روز بشارت دهنده آزادي زنان است. نزدیک به یک قرن مبارزه برای عدالت و بدست آوردن حقوق انسانی تاریخ این جنبش آزادی خواهانه و برابری طلبانه را رقم می زند. وسعت این جنبش فراتر از مرزهای ملی مذهبی،نژادی و قومی است.فریاد آزادیخواهی از شیکاگو تا پکن ، تهران تا برلن ، سنندج تا سن پترزبورگ ، بولیوی تا افغانستان ، بغداد تا آدیس بابا ، از8مارس تا 8مارس درگوش حاکمان ستمگر جهان طنین افکن است "آزادی برابری"
ما در اينجا گرد آمده ايم تا فرياد برآريم كه : زن انسان است . زنان آزاد بدنيا آمده اند و به اسارت و بندگي تسليم نخواهند شد. ما با تلاش و كوشش, حقوق خويش را باز خواهيم يافت. ما خواهان برابري و مساوات در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي هستيم. ما با تاكيد بر خواسته هاي بر حق زنان ايراني كه حاصل 100 سال مبارزه و كوشش براي كسب آزادي است، يادآور ميشويم كه :

لغوحکم اعدام، سنگسار، قصاص و خشونت در قوانین کشور.
پرداخت دستمزد وحقوق برابر درمقابل کار یکسان برای زن ومرد
هر گونه تعدي و سواستفاده و بهره كشي جنسي از زنان تحت هر عنوان بايد ممنوع شود.
زنان بايد از حق فعاليت سياسي و اجتماعي برخوردار باشند.
نابرابري هاي حقوقي در مورد شهادت ، ارث و سرپرستي اطفال بايد از ميان برداشته شود.
زنان بايد در گزينش همسر ، ازدواج و طلاق كاملا آزاد  و از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند.
زنان بايد از حق آزادي و انتخاب لباس و پوشش برخوردار باشند.
برگزاري مراسم 8 مارس روز جهاني زن بدون مجوز رسمي ، بدون قيد و شرط بايد به رسميت شناخته شود .
تعقیب سیاست بحران وهراقدامی که باعث تحمیل جنگ به مردم ایران ومنطقه میگردد را به شدت محکوم می کنیم. ما از جنبش اجتماعی علیه جنگ حمایت می کنیم،مردم حق تعیین سرنوشت خویش را دارند. - هرگونه تهدید نظامی علیه ایران، تهدید زندگی مردم است وبشدت آن را محکوم میکنیم.

متوقف کردن سرکوب فعالین اجتماعی وتشکل های صنفی ، فعالين دانشجويي ، نهادهای مدنی وآزادیهای فردی
آزادی همه زندانیان سیاسی
تامين زندگي و مسکن مناسب براي كودكان، دختران و زنان بي پناه خيابانی و زنان بی سرپرست
زندانی کردن وصدورحکم اعدام برای کودکان زیر هجده سال را مغایر میثاق بین المللی حقوق کودک میدانیم وخواستار لغو احکام صادره دردادگاههای کشور برکودکان هستیم
ما از مبارزات کارگران در بخشهای مختلف کارگری برای تامین حقوق خود پشتیبانی می کنیم
از تمامي كوشندگان آزادي، برابري و رفع تبعيض از حقوق زنان تقدير ميكنيم و دست ياري به سوي شما دراز مي نماييم. طبعا آزادي زنان از قيد و بندهاي استثماري زمينه ساز آزادي مردان نيز خواهد بود.

در خاتمه  از كليه شركت كنندگان در اين تجمع سپاسگزاري مينماييم. با اميد به دستيابي به حقوق برابر و برقراري جامعه اي آزاد  و عاري از ظلم وستم. زنده باد هشت مارس

برگزاری مراسم 8 مارس در اطراف كامياران
مراسم گرامیداشت 8 مارس روز جهانی زن با حضور اعضای شورای زنان و جمعی از فعالین حقوق زنان در شهرهای كامیاران، كرمانشاه و سنندج روز شنبه 8 مارس در اطراف کامیاران برگزار گردید.

این مراسم با حضور جمع کثیری از زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب از ساعت 3 و با یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری آغاز شد.

در ادامه مراسم مجری برنامه ابتدا شعری  به همین مناسبت و همچنین تاریخچه 8 مارس را خواند و پس از آن یكی از فعالین زن شهرستان كامیاران شعری تحت عنوان من انسانم را ایراد کرده و در ادامه نیز یكی از اعضا و فعالین شورای زنان سنندج در رابطه با ضرورت تشکیل یابی به سخنرانی پرداخت.

یكی دیگر از فعالین شورای زنان سنندج در رابطه با 6 مارس روز همبستگی جهانی با کارگران ایران و همچنین حمایت از کارگران زندانی "محمود صالحی" و "منصور اسانلو" سخنرانی کرده و پس از آن 2 مقاله از سوی  شورای زنان سنندج در رابطه با اعتیاد و وضعیت زن در جامعه ایران خوانده شد.

مقاله ای در رابطه با خشونت بر زنان در خانواده در نظامهای طبقاتی،  شعری در نقد روز مادر تحت عنوان مادر توسط یكی از زنان كامیاران و قطعنامه 8 مارس از سوی فعالین جنبش زنان کامیاران ادامه بخش برنامه بودند که با استقبال حاضرین در مراسم روبرو شد.

گفتنی است که محل برگزاری مراسم گرامیداشت 8 مارس در کامیاران با پلاکاردهای،  "جنبش زنان متحد جنبش كارگری"، "8 مارس روز جهانی زن گرامی باد"، "كارگران زندانی محمود صالحی و منصور اسانلو آزاد باید گردند" و "آپارتاید جنسی ممنوع" مزین شده بود و این مراسم در میان شور و شوق شرکت کنندگان پایان یافت.*