"لقمان مهری" از فعالین کارگری سقز به پنج سال و نیم حبس محکوم شد!

دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور حکم پنج سال و نیم زندان برای لقمان مهری فعال کارگری سقز را تایید کردند. لقمان مهری از فعالین و سازمان دهندگان مراسم اول ماه مه در سالهای ۸۵ و ۸۴ در سقز است. از قرار به لقمان مهری تا روز دوشنبه ۶ اسفند فرصت داده اند تا خود را برای اجرای حکم به دادگاه انقلاب معرفی کند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این تعرض به فعالین کارگری را شدیدا محکوم میکند. سازمان دادن مراسم اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگر، جرم نیست، یک حق طبیعی و شناخته شده بین المللی است. حزب از همه تشکلات کارگری و نهادهای مدافع آزادیهای بی قید و شرط سیاسی در هر کجا میخواهد تا این اقدام رژیم اسلامی قویا محکوم کنند. منصور اسانلو، محمود صالحی، لقمان مهری و همه فعالین کارگری دستگیر شده باید بدون قید و شرط آزاد شوند.

دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سیاسی، بی قید و شرط آزاد باید گردد!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۵ اسفند ۱۳۸۶ – ۲۴ فوریه ۲۰۰۸