بیانیه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در رابطه با آزادی بخشی از رفقای زندانی
۱۶ بهمن ۱۳۸۶
Tuesday, 05 February 2008

حکومت و دستگاه های امنیتی نمیتوانند و نخواهند توانست به مدت طولانی در رابطه با اعتراضات جهانی به دستگیری دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب خود را بی اعتنا نشان دهند. حمایت های مردم آزادیخواه در ایران از ما، گسترش دامنه محبوبیت آزادیخواهی و برابری طلبی در کشور ، گسترش دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در همه دانشگاه ها، به همراه حمایت های گسترده در مراجع بین المللی و جهانی و مردم آزادیخواه در خارج کشور بخشا دارد جواب میگیرد.  آزادی تعداد قابل توجهی از دستگیر شدگان، هرچند با قید وثیقه های سنگین، دلیل شکست وزارت اطلاعات و سپاه و حکومت در عقب راندن ما است. باید این موفقیت را قبلا به رفقای آزاد شده، به خانواده های آنها و به همه انسان های آزادیخواه و برابری طلب و بخصوص به دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب تبریک گفت. هرچند رفقای آزاد شده تحت شدیدترین مراقبت های امنیتی وزارت اطلاعات هستند، اما میدانند که آنها را به گرمی در آغوش میکشیم. بوسه بارانشان میکنیم و بهشان خوش آمد میگوﺌیم. روزهای سختی را از سر گذراندند، روزهایی که هر ثانیه آن آنها را در کنار خودمان داشتیم.
اما، تعداد زیادی از رفقا هنوز در بند هستند. آزادی هر تک زندانی موفقیتی برای همه ما است. اما اگر حکومت فکر میکند که با آزادی تعدادی مییتواند تلاش برای آزادی همه را عقب براند، کور خوانده است. همه دانشجویان زندانی باید آزاد شوند. حتی اگر یکنفر از ما در زندان بماند، حتی اگر یکنفر! از پای نخواهیم نشست تا او را هم از چنگشان بیرون بیاوریم!

تا آزادی تک تک زندانیان از پای  نخواهیم نشست!
زنده باد آزادی!
زنده باد برابری!

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه های سراسر کشور

 

 

ملاقات تنی چند از رفقا با خانواده هایشان

۱۶ بهمن ۱۳۸۶
Tuesday, 05 February 2008
دوشنبه 11/15 بالاخره تنی چند از دانشجویان پس از 21 روز موفق شدند با خانواده های خود ملاقات کنند تعدادی برای اولین بار و دو نفر از آنها برای بار دوم :
1- آناهیتا حسینی
2- بیتا صمیمی زاد
3- بیژن صباغ
4- محمد پورعبدالله
5- سروش دشتستانی
6- سروش ثابت
7- علی کانطوری
و تعدادی دیگر از دانشجویان بازداشت شده سری اول نیز با خانواده های خود ملاقات کردند:
1- مهدی الهیاری
2- مهدی گرایلو
3- بهروز کریمی زاده
4- سعید آقام علی