کارگران شرکت مهندسین مشاور یکم
کاهش دستمزدها، افزایش استثمار و فشار کاری!

بنا به خبر دریافتی، از اول آذر ماه و در یک اقدام ناگهانی بنا به دستور شنتیا مالک و مدیر شرکت مهندسین مشاور یکم ساعت کاری کارگران که از 8 صبح تا 5 عصر بود با 5/2 ساعت کاهش به 8 صبح تا 30/2 عصر تغییر یافته است و به دنبال این ظاهرا کاهش ساعت کاری عوامل کارفرما به کارگران اعلام داشته اند از این تاریخ به بعد 25% از کل مبلغ دستمزد های ماهیانه کارگران نیز کسر خواهد شد. شنتیا و عواملش علت تغییر ساعت کار و کاهش دستمزدها را بحران و ورشکستگی شرکت عنوان نموده اند و گفته اند از این پس شرکت برای سرپا ایستادن و ادامه کاری بشدت نیازمند صرفه جویی و کاهش هزینه است.

یکی از کارگران معترض میگفت: در نگاه اول طرح و ترفند ضد کارگری شنتیا اقدامی منطقی و عاقلانه به نظر می رسد. می گویند ساعت کارتان را کاهش داده ایم و ما به ازای آن هم دستمزد می پردازیم و... این تنها ظاهر امراست. ساعت اسمی کار ما را کاهش داده اند اما در عین حال در میزان و حجم کار هیچگونه تقلیل و کاهشی صورت نداده اند. همان میزان کاری را که در فاصله زمانی 8 صبح تا 5 عصر انجام می یافت حالا همان میزان کار را بطور فشرده تر، سنگین تر و فرساینده تر بطور تحمیلی و اجباری در فضای سنگین روانی فشار و ارعاب و تهدید به اخراج از کار و... از ما می خواهند. در این حالت کار شرکت روی زمین نمی ماند. قبلا همین میزان کار در یک شرایط متعادل تری انجام می گردید اما حالا در یک زمان کوتاه تر با فشردگی و سرعت بسیار بیشتری، این سرعت و فشردگی بیش از حد کار موجبات خستگی و فرسودگی بیش از حد همه ما کارگران را فراهم آورده است و در عین حال 25% از دستمزدمان را هم به جیب زده اند. حالا دیگر دستمزدهایمان را هم به مرز 250 هزار تومان رسانده اند. از قبل این طرح ضد کارگری که دزدی آشکار است سهم ما کارگران خستگی و فرسودگی بیشتر ناشی از کار و کاهش مبالغی حدود 100 هزار تومان از دستمزدهایمان که مستقیما به جیب سرمایه داران انگلی از قماش شنتیا سرازیر می شود. در این اوضاع و احوال که فقر و گرانی و بی درآمدی مفرط بیداد می کند کاهش ناگهانی 100 هزار تومان از دستمزدها یعنی فقر و محرومیت و گرسنگی بیش از پیش، این ماهیت و جنایت و سود جویی سرمایه داران و حکومت اسلامیشان بر علیه ما خانواده های کارگریست.

شرکت عمرانی مهندسین مشاور یکم با بیش از 2000 نفر کارگر قراردادی با دستمزدهای 389 هزار تومانی و تعدادی کارگران ساعت مزد که دریافتیشان کمتر از کارگران قراردادی است، مجری و سازنده انواع پروژه های عمرانی و سد سازی است. هم اکنون تعدادی از کارگران در پروژه احداث سد بیجار شهر در استان گیلان و تعدادی نیز در طرحهای عمرانی در لنگرود و لاهیجان و بخشی از کارگرا ن در پروژه های احداث سد در افغانستان و ... مشغول به کارند. ساعت کاری کارگران فعلا و ظاهرا از 8 صبح تا 30/2 عصر و امااضافه کاری اجباری تا شب و کار در همه ایام تعطیل برقراراست در ازای دستمزدهای ناچیز و حداقلی که آن هم با تاخیر و انواع کارشکنی پرداخت میشود. دفتر مرکزی شرکت در چهار راه طالقانی و خیابان زرتشت تهران واقع است.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
8 آذر 1391 – 28 نوامبر 2012