اخراج کارگران
سرو مشرق زمین محکوم است!

بنا به خبر دریافتی، در طی چند روز اخیر 20  نفر از کارگران زحمتکش شرکت انگل پیمانکاری سرو مشرق زمین به دستور عوامل کارفرما از کار اخراج و بیکار شده اند. اخراج و بیکار سازی در حالیست که تا امروز کارگران اخراجی حتی موفق به دریافت دستمزدهای آبان ماه خود نیز نشده اند. عوامل کارفرما با گستاخی در جواب کارگران معترض و اخراجی که خواستشان دریافت دستمزدهای آبان ماه است گفته اند: از پول خبری نیست، بهتر است به دنبال کار و زندگیتان بروید، هر وقت دستمزد کارگران فعلا شاغل را پرداختیم فکری هم به حال شما خواهیم نمود! کارفرما علت اخراج کارگران را فصل سرما و زمستان و عدم نیاز کاری به کارگران اعلام نموده است.

یکی از کارگران اخراجی که از شهروندان افغانستانی است میگفت: به ما می گویند دنبال کار و زندگیتان بروید، کار و زندگی ما همینجاست، همین شرکت و همین محل کارمان است، در اینجا کار کرده ایم، در اینجا بطور شبانه روزی برایشان جان کنده ایم، در اینجا با هزار امید و بخاطر تامین معاش خانواده هایمان زجر کشیده و تحقیر شده ایم. حالا می گویند بروید دنبال کار و زندگیتان و... آخر این شد حرف حساب؟ دستمزدهایمان را هم نداده اند و با تهدید می گویند اگر پافشاری و اصرار کنید با پاسدار و نیروی انتظامی تکلیفتان را روشن می کنیم. این قانون حکومت اسلامی است، این قانون و وجدان سرمایه دارانی است که با رنج و کار و به بهای گرسنگی و فقر ما کارگران و خانواده هایمان در پناه این حکومت لعنتی اسلامی به ثروتهای میلیاردی رسیده اند. 

شرکت پیمانکاری سرو مشرق زمین فعلا با 50 نفر کارگر که در شرایط کاری نه قراردادی و نه روزمزد هستند! فقط به کارگرا ن گفته اند ماهی 300 هزار تومان به شما می پردازیم! که البته از پرداخت همین دستمزد هم بیشرمانه طفره میروند، با ساعت کاری شبانه روزی در ایام تعطیل و غیر تعطیل، طرف قرارداد شهرداری منطقه 5 تهرا ن و ارائه دهنده خدمات مربوط به پارکها و فضای سبز میباشد. این کارگران زحمتکش از شهروندان افغانستانی بوده که عمدتا بعلت اقامت غیرقانونی در ایران و محرومیتها و مشکلات ناشی از اقامت غیرقانونی درشرایط معیشتی و کاری بسیارسختی بسر میبرند، محل زندگی جمعی آنها اتاقکهایی است که در مجاورت دستشویی پارکها در اختیار آنها گذاشته اند. از کار اخراج میشوند، دستمزدهایشان را نمی پردازند، و سرگردان و درمانده توسط اوباش و ماموران حکومت اسلامی هدف ضرب و شتم، اخاذی و زندان و دیپورت واقع میشوند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
8 آذر 1391 – 28 نوامبر 2012