فصل جدیدی از خیزش توده ای در مصر
تظاهرات توده ای علیه اسلامیست ها
آذر ماجدی

محمد مُرسی، رئیس جمهور تازه بر تخت نشسته مصر، روز پنجشنبه ۲۲ نوامبر فرمانی بمنظور افزایش خارق العاده اختیارات خود صادر کرد؛ طبق این فرمان قوه قضاییه و قضات حق رد کردن هیچیک از احکام او را نخواهند داشت. این در عمل بعنوان تلاش اخوان المسلمین برای استقرار یک رژیم اسلامی در مصر تعبیر شده است. محمد مُرسی، این فرمان را درست زمانی که موفق به میانجیگری میان اسرائیل و حماس برای برقراری آتش بس شد، صادر کرد. بهمراه این فرمان، همچنین دستور داد که حسنی مبارک برای کشتار تظاهرات کنندگان سال گذشته مجددا محاکمه شود و اعلام کرد که مصونیت تمام مسببین کشتار مردم در سال گذشته را لغو خواهد کرد.

رهبری اخوان المسلمین به سرکردگی محمد مُرسی بر این خیال بودند که این شرایط، موقعیت خوبی برای افزایش قدرت شان است. ناسیونالیسم و ارتجاع عرب همواره از مساله فلسطین برای پیشبرد امر خویش سوء استفاده کرده است. مساله فلسطین یک مساله مهم و زنده برای مردم منطقه است. اشک تمساح ریختن برای مردم فلسطین یک راه موثر برای تحکیم قدرت ارتجاع در منطقه بوده است. بعلاوه، دستور تجدید محاکمه حسنی مبارک که در میان مردم مصر بسیار منفور است و مردم به حکم قاضی دادگاه او اعتراض داشته اند و نیز لغو مصونیت مسببین کشتار سال گذشته بنظر می رسید که عوامل تعدیل کننده مهمی در اعتراض مردم به فرمان ریاست جمهوری باشد. اما واقعیت چیز دیگری را نشان داد. از زمان صدور فرمان مصر یک پارچه در اعتراض است .

دوباره میدان مشهور التحریر، سمبل آزادیخواهی و اعتراض توده ای، شاهد تجمع و اعتراض هزاران نفر نه تنها به این فرمان، بلکه به اخوان المسلمین و ریاست جمهوری مُرسی است. دوباره شعارهای سرنگونی رژیم در میدان التحریر فریاد زده می شود؛ پژواک شعار "مردم می خواهند رژیم را سرنگون کنند" در میدان التحریر به روشنی بگوش می رسد. پلیس با گاز اشک آور به معترضین یورش برده است. مخالفین دفاتر اخوان المسلمین در چند شهر را به آتش کشیدند و میان نیروهای اخوان المسلمین و مردم معترض در چند شهر از جمله اسکندریه درگیری هایی رخ داده است. اخوان المسلمین همچنین با اتوبوس هواداران خود را برای ضد تظاهرات به قاهره آورده است.

اعتراضات به شهرهای مختلف مصر، از جمله اسکندریه و محله کشیده شد. محمد مُرسی تحت فشار فزاینده اعتراضات مردم برای هواداران خود سخنرانی کرد و گفت که این فرمان موقت است و او از ابراز مخالفت اپوزیسیون استقبال می کند. این سخنرانی نتوانست ذره ای از خشم بر حق مردم معترض را آرام کند. اخوان المسلمین، در هراس از تعمیق اعتراضات و خشم مردم، تصمیم به لغو تظاهراتی که برای روز ۲۶ نوامبر فراخوانده بود، گرفت. اما هنوز مردم در قاهره و چندین شهر دیگر علیه دولت اخوان المسلمین در حال اعتراض و تظاهرات اند. مردم خواهان سرنگونی دولت مُرسی و انحلال مجلس موسسان هستند که تحت تسلط نیروهای اسلامی، اخوان المسلمین و سلفی ها و در حال تصویب قانون شریعه بعنوان قانون اساسی کشور است .

الگوی حکومتی "اسلام معتدل"، از سال گذشته که غرب عملا از حفظ رژیم های حلقه بگوش عاجز ماند، در دستور قرار گرفت. دولت حزب اسلامی ترکیه بعنوان الگو برای منطقه انتخاب گردید و تلاش برای حقنه آن به مردم معترض آغاز شد. تروریسم دولتی به سرکردگی آمریکا با همکاری ترکیه، عربستان سعودی و لیگ عرب در تلاش برای شکل دادن به آینده منطقه هستند و در هر کشور درخور شرایط سیاسی - اجتماعی آن نقشه ای را به پیش می برند. در لیبی ناتو عملا وارد میدان شد و دولتی بهمان سیاهی و جنایتکاری دولت قذافی را بر مردم سوار کرد. در سوریه یک ارتش مزدور بنام "ارتش آزاد سوریه" سازمان داده است که در جنگ با دولت جنایتکار اسد زندگی مردم را ویران کرده و به خاک و خون کشیده اند. در تونس و مصر از طریق انتخابات نیروهای اسلامی را به قدرت رسانده اند .

بسیار کوشیده شده است که با حرکات دیپلماتیک محمد مُرسی را به مقام شامخ یک سیاستمدار و دولتمرد مهم برسانند. تلاش برای استفاده از او در برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس، دعوت از او برای شرکت در کنگره حزب حاکم در ترکیه و تحرکات دیگر تلاشهایی برای حقنه کردن او به مردم معترض مصر است. اما مردم مصر یک حکومت اسلامی نمی خواهند. مردم دو سال است که به خیابانها ریخته اند، کشته داده اند، فداکاری کرده اند تا به آزادی، برابری و رفاه، این خواست پایه ای شان، دست یابند. خوشبختانه تلاش های تاکنونی ارتجاع منطقه و بین المللی نتوانسته مردم مصر را خانه نشین سازد. اعتراضات وسیع و توده ای هفته اخیر بیانگر زنده بودن خواست و تلاش برای مبارزه برای آزادی و برابری و رفاه، در میان مردم است . *

28 نوامبر 2012