کارگران شرکت ساختمانی پردال
6 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 30 نفر از کارگران شرکت ساختمانی پردال بیش از 6 ماه، یعنی از اردیبهشت ماه تاکنون ریالی دستمزد دریافت نکرده اند. عدم دریافت دستمزدهای بسیار ناچیز و اندک در حالیکه فقر و بیکار و گرانی و تورم کولاک می کند٬ زندگی و معیشت خانواده های محروم کارگران را در ورطه سقوط و نابودی جدی قرار داده است.

در جواب کارگران معترضی که دستمزدهایشان را میخواهند مافی و افشار مدیران شرکت با دروغگویی و آه و لابه با مظلوم نمایی و تظاهر به بی پولی و ورشکستگی با سماجت و کارشکنی از پرداخت دستمزدهای معوق کارگران خود داری می ورزند. بنا به اخبار موثق مافی و افشار در حالیکه دستمزدهای کارگران را نمی پردازند و با پول همین دستمزدهای پرداخت نشده کارگران در مناطق مختلف تهران از جمله در بلوار مرزداران با تمام توان و امکانات به بساز و بفروش و احداث آپارتمانهای بزرگ مسکونی  و ثروت اندوزی مشغولند.

اوضاع زندگی کارگران شرکت بسیار اسف بار است. اکثر کارگران مهاجر بعلت بیکاری و فقر از استانهای کردستان و آذربایجان و تعدادی هم از شهروندان افغانستانی هستند. کارگران و انسانهای شرافتمندی که دور از خانه و خانواده، در تنهایی با جیبهای خالی و عمدتا ساکن در ساختمانهای نیمه کاره و در حال احداث و دل نگرانی و مشغله های ناشی از خانواده و کمبودهایش.

شرکت ساختمانی پردال با بیش از 30 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا 20 تا 30 روزه و ساعت کاری صبح تا شب با دستمزدهای 300 تا 400 هزار تومانی پرداخت نشده٬ سازنده انواع برجها و پروژه های ساختمانی در شهر تهران است. از جمله پروژه های فعلی شرکت ساختمان سازی در مناطق بیمه شهرک اکباتان و بلوار مرزداران تهران می باشد.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۷ نوامبر ۲۰۱۲- ۱۷ آبان ۱۳۹۱