کارگران سد بیجار رودبار
2 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 200 نفر از کارگران پروژه احداث سد بیجار رودبار در استان گیلان تا امروز چهارشنبه هفدهم آبان دستمزدها و مبالغ اضافه کاری 2 ماهه شهریور و مهر را دریافت ننموده اند. عوامل کارفرما با وعده های پوچ امروز فردا، با عوام فریبی و دروغ و با تهدید کارگران به اخراج و بیکاری همچنان با گستاخی از پرداخت دستمزدهای ناچیز کارگران طفره می روند. تعدادی از کارگران که از شهرستانهای دوردست هستند در کمپ واقع در محل احداث سد بطور شبانه روزی در شرایطی که از همه امکانات حداقل رفاهی و بهداشتی و غذایی محرومند به سر می برند. بخش دیگری از کارگران اهل مناطق بیجار و رودبار می باشند که بعلت بیکاری و فقر و عدم شغل مناسب به ناچار به کار شاق و توانفرسا در احداث سد بیجار تن داده اند درازای دستمزدهای ناچیزی که بطور مرتب عوامل کارفرما با جرزنی و ریاکاری همین دستمزدهای اندک را که خانواده های کارگری برایش بشدت در مضیقه و تحت فشار می باشند را با تاخیر و کارشکنی پرداخت می نمایند.

یکی از کارگران میگفت: زندگی در کمپ و اینجا فاجعه است. اولا ساعت کاری ما هیچ حد و مرزی ندارد. عمدتا در اکثر اوقات شبانه روز از ما کار می کشند. وضعیت و کیفیت غذا و تغذیه و بهداشت صفر، امکانات رفاهی و استراحتی هیچ، دستمزدهای 300 هزار تومانی که آن را هم نمی پردازند به جای خود، قراردادهای موقت و سفید امضا یک طرفه برابر با خواست و منفعت کارفرما به جای خود، خطر اخراج و بیکاری هر لحظه، فشار کار و استثمار بیش از حد و خستگی مفرط و همیشگی ناشی از کار اضافی، دوری از خانواده و عزیزان و نگرانی همیشگی از جهت اجاره خانه عقب افتاده و فقر و بی پولی خانواده و کمبود و کسری هزار و یک نیاز در زندگی خانواده هایمان. مدیران و سرمایه داران شرکت مهندسین و مشاورین یکم در اینجا ما را با زنجیر نیاز و احتیاج به بردگی و اسارت گرفته اند و خانواده هایمان هم دور از ما در آنجا در نهایت فقر و محرومیت و بی حقوقی در دنیایی از ستم و بی حقوقی غوطه ورند. زندگی ما و خانواده هایمان سند جنایت و دزدی و سود جویی سرمایه داران و حکومت اسلامیشان است.

سد بیجار واقع در منطقه رودبار از جمله پروژه های بزرگ تامین منابع آب در استان گیلان می باشد. کارگران سد بیجار با قراردادهای 1 تا 6 ماهه و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری شبانه روزی طرف قرارداد شرکت مهندسین مشاورین یکم می باشند. عوامل کارفرما و شخص شنتیا مدیر شرکت در تبانی و زدوبند و اختلاس و رشوه و همچنین بالا کشیدن دستمزدهای ناچیز کارگران از قبل پروژه احداث سد بیجار به ثروت اندوزی و انباشت پولهای میلیاردی در حسابهای بانکیشان مشغولند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۷ نوامبر ۲۰۱۲- ۱۷ آبان ۱۳۹۱