شرم بر قاتلان کهریزک !
به بهانه جان باختن کارگر وبلاگ نویس ستار بهشتی
پدرام نوانديش

خانواده ستار بهشتی قرار است که امروز جنازه این رفیق کارگر را که توسط رژیم به قتل رسیده، از کهریزک تحویل بگیرند . اشتباه نشود. این خبر را از بایگانی اخبار سال 1388 رژیم بیرون کشیده نشده است. خبر مربوط به همین امروز یعنی هفدهم آبان 1391 است. قرار است امروز جنازه انسان کارگری که 10 روز پیش توسط مزدوران حکومتی ربوده شد و به قتل رسید، از یکی از سلاخ خانه های رژیم به نام کهریزک تحویل خانواده داغدار این جان باخته گردد .

تمام ایران زندان است، تمام ایران شکنجه گاه است، تمام کارگران و میلیونها انسان توسط رژیم  اسلامی سرمایه داران در زندانی بزرگ به نام ایران و هر روز توسط جنایت کاران اسلامی شکنجه میشوند. اوین، قزل حصار، گوهر دشت، دیزل آباد٬ و ...  قتلگاه صدها هزار انسان معترضی است که توسط جانوران درنده خوی اسلامی به قتل رسیده اند. خاوران، لعنت آباد، "تف آباد" چهره واقعی  رژیم کریه اسلامی را به نمایش گذارده است. کهریزک، قتلگاهی در کنار صدها قتلگاه پیدا و ناپیدای دیگر، امروز نیز کارنامه سیاه رژیم آدم کش اسلامی را در معرض دید جهانیان قرار داد .

اینکه چرا رژیم اسلامی علیرغم اعتراضات بین المللی نه تنها از اعدام و کشتار معترضان دست نکشیده، بلکه حتی عامدانه و رو به جامعه جهانی از لیست در انتظار اعدام فقط یکی از قتلگاه هایش به نام رجایی شهر به تعداد 1117 نفر اشاره می کند٬ به گونه ای که هر چند روز یک بار تعدادی انسان را به دار می آویزد را می توان از دو موقعیت رژیم در عرصه  داخلی و بین المللی مورد واکاوی قرار داده شود .

رژیم  بنا بر اعتراف سران و کار بدستان داخلی و  کار چاق کن  بین الماللی  اش، در موقعیت حاد و بسیار شکننده ای هم به لحاظ ماهیت بحرانی اش و هم از جانب مردم به جان آمده ای که عزم به سرنگونی اش کرده اند، قرار گرفته است. جانیان اسلامی به این نتیجه تن در داده اند که تنها وسیله ماندگاریشان، سرکوب مردم معترض و ایجاد فضای رعب و وحشت در میان مردم جامعه است. اعدام های گروهی پی در پی و اعلام لیست های در انتظار اعدام، درست به منظور به عقب راندن مردم معترض و ایجاد فضای ترس در جامعه است که از سوی رژیم جنایت کار صورت می پذیرد. همانگونه که بارها گفته شده است، رژیم در وضعیت بحرانی قرار داشته و دارد. چندین سال است که رژیم در پله آخر سقوط قرار گرفته است. هیچ راه حلی برای بقاء آن به جز تشدید سرکوب متصور نبوده و نیست. بیش از 33 سال است که حکومت از بر آوردن ابتدایی ترین نیازهای اقتصادی میلیونها انسان کارگر و توده کارکن جامعه عاجز و درمانده است. خرج دم و دستگاههای سرکوبگرشان جز با یورش همیشگی شان به سطح زندگی میلیونها مردم فقیر و گرسنه جامعه امکان پذیر نبوده است. از باز کردن کمترین فضای باز سیاسی نیز درمانده اند چرا که سیل عظیم کارگران، دانشجویان، جوانان و زنان، بارها و بارها رای به رفتن آنان داده اند و گفته اند رژیم باید برود. ایدئولوژی اسلامی چنگ زده در قدرت سیاسی با نفرت از سوی مردم به جان آمده طی 33 سال گذشته مواجه شده است. میلیونها انسان اسیر در چنگال رژیم، بارها اعلام کرده اند که از اسلام و رژیم اسلام سیاسی بیزارند. با زندگی خصوصی شان، با موسیقی شان، با مهمانی هایشان و به اشکال گوناگون نشان داده اند که اسلام را نمی خواهند، رژیم اسلام سیاسی را نمی خواهند .

توسل به خشونت و سرکوب و ارعاب جامعه درست آن پاسخ رژیم اسلامی به مطالبات اقتصادی و اعتراضات سیاسی و اجتماعی مردم طی سالهای گذشته و امروز بوده است. امروز آستانه تحمل میلیونها انسان کارگر و توده کارکن جامعه لبریز شده است. خود سران جنایت کار رژیم این را بخوبی دریافته اند. این دریافت را می توان در واکنش های سران رژیم به عینه مشاهده نمود. روی آوری به برگزاری مانورهای مقابله با شورش گرسنگان، یورش به مراکز تجمع فعالين کارگری که نمونه آن در کرج اتفاق افتاد، ایجاد سدهای فیلترینگ در شبکه های اجتماعی و به طبع آن صرف میلیاردها پول برای مقابله با کسانی که میخواهند با نیروهای سیاسی خارج از کشور ارتباط بر قرار کنند و صدایشان را به گوش همه برسانند، تنها نمونه های کوچکی هستند تا این واقعیت نشان داده شود که رژیم  و سران جنایت کار آن سقوطشان را محتوم دیده اند.
 
در عرصه بین المللی رژیم بخوبی می داند که  از سوی دولتهای بورژوازی خطری متوجه اش نیست.  دولتهای بورژوازی غربی و آمریکا با صراحت اعلام کرده اند که مشکلی با ماندن و بقاء رژیم اسلامی نداشته و ندارند. لااقل طی چند روز گذشته چندین خبر مربوط به مذاکرات رژیم اسلامی با دولتهای غربی و حتی اسرائیل منتشر شده است. انتشار گزارش احمد شهید نیز همانگونه که در خود سازمان ملل بر عدم الزام آور بودن آن تاکید گذارده شده است کمترین تغییری در رفتارهای ضد انسانی رژیم چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین الماللی بوجود نیاورد. درست در همان زمانی که گزارش احمد شهید منتشر شد، رژیم چندین نفر انسان را در زندان های کرج و تهران و سیستان اعدام نمود. این گزارش حتی کمترین تغییری در رفتار دولتهای غربی و اروپایی نسبت به رژیم صد هزار اعدام بوجود نیاورد. تا آنجا که دو هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا و آلمان خود را برای مذاکره با پارلمان رژیم آماده ساخته بودند.  هیئت آلمانی کوس رسوایی را به جان خرید و اتحادیه اروپا آن را به فرصت مناسب تری احاله داد .

اشاره به این نکته حائز اهمیت است که اگر چه رژیم هراسی از دولتهای غربی به خود راه نداده و اطمینان پیدا نموده است که دولتهای غری و آمریکا در حال حاضر قصد تغییرش را در دستور ندارند، اما واقعیت دیگری موجب گردیده است تا رژیم همچنان بر موج سرکوب ها و تشدید فضای ارعاب جامعه بیافزاید. چرا که رژیم در مقابل آلترناتیوهایی که دولتهای غربی و آمریکا تحت نام تمرین دمکراسی در سوئد و آمریکا الم کرده اند، باید نشان دهد فضای جامعه را در کنترل خود داشته وهمچنان  قادر به سرکوب  موج آزادی خواهی و برابری طلبی مردم جامعه خواهد .

 تداوم و تشدید موج کشتار و اعدام ها توسط رژیم  جنایت کار، علاوه بر آنکه نشان دهنده ترس و موقعیت شکننده رژیم در مقابل موج اعتراضات مردم کارگر و توده کارکن جامعه ایران است، بیان کننده یک واقعیت انکار ناپذیر و آن این است که رژیم اسلامی را با تشکیل پرونده های حقوق بشری از سوی دولتهای غربی و آمریکا، از اعدام و جنایت دست نکشیده و نخواهد کشید. دولتهای غربی خود حامی رژیم اسلامی هستند. فقط با مبارزه متشکل و سازمان یافته  میلیونها انسان جامعه ایران میتوان رژیم خون ریز اسلام سیاسی را بزیر کشید. کمونیست های کارگری به صراحت اعلام کرده و می گویند برای آزادی، برای برابری، برای برقراری یک جامعه فارغ از هر گونه ستم، باید رژیم سرمایه داران اسلامی را با یک انقلاب عظیم اجتماعی بزیر کشید. *