در دفاع از کارگران زندانى

واحدهاى تشکيلات خارج حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در هفته گذشته در آمستردام٬ لندن٬ استکهلم٬ گوتنبرگ٬ اسلو و ... در تظاهراتهاى دفاع از کارگران زندانى همراه با ديگر احزاب و نيروهاى چپ و آزاديخواه شرکت کردند. در اين تظاهراتها کادرها و فعالين حزب در دفاع از کارگران زندانى٬ براى آزادى کليه زندانيان سياسى٬ در دفاع از همبستگى کارگرى و ضرورت تقويت آن در سخنرانيهاى خود تاکيد کردند.

گزارشها و تصاويرى از اين تظاهراتها٬

آکسیون در همبستگی با کارگران زندانی

نادر رضا نژاد
روز 27 اکتبر یکی از میادین بزرگ شهر گوتنبرگ سوئد شاهد برگزاری آکسیونی موفق در رابطه با حمایت از کمپین سراسری در دفاع از کارگران زندانی و فعالین سیاسی و اجتماعی و برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی در ایران بود. این آکسیون با شرکت جمع وسیعی از نمایندگان احزاب و سازمانهای چپ و سوسیالیست و تعدادی از فعالین سیاسی اجتماعی شهر بود. سخنرانی نمایندگان احزاب و سازمانها و همچنین تعدادی پناهجویان ساکن شهر کوتنبرگ به مدت 2 ساعت طول کشید. سخنرانان از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری کریم نوری و نادر رضا نژاد بودند که به زبانهای سوئد و فارسی اطلاعیه حزب را قرائت کردند. در طول تظاهرات اطلاعیه های حزبی به زبان سوئدی پخش شد. آکسیون با شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی و زنده باد سوسیالیسم به پایان رسید .

نوشين قادرى
در اين اوضاع فقر و فلاكت كه در ايران تحت حاکميت جمهورى اسلامي ايران بيداد ميكند و فشار شديد بر جامعه علل الخصوص بر طبقه زحمتكش و كارگر جامعه حاكم است٬ شاهد  فشار مضاعفى از سوى حكومت دزد و چپاولگر اسلامى هستيم. اين فشار از جمله با اخراج٬ ارعاب٬ تهديد و زندانى كردن كارگران معترض و فعالين جنبش كاركرى عملى ميشود. براى تقابل با اين سياست ضد کارگرى٬ از سوى احزاب و نهادهاى چپ و كمونيست فراخوانهايى در كشورهاى مختلف براى تظاهرات در حمايت و همبستگى با كارگران زندانى و زندانيان سياسى داده شد. اين تظاهارتها از جمله در لندن٬ لاهه٬ گوتنبرك٬ استكهلم و اسلو برگزار شد. تظاهرات در اسلو روز شنبه 27. 10 2012  از ساعت 13 الي 14 مقابل وزارت امور خارجه نروژ برگزار شد.

در اين اكسيون و اعتراض احزاب چپ و كمونيست از جمله حزب كمونيست ايران٬ حزب كمونيست كارگرى٬ حزب كمونيست كارگرى – حكمتيست٬ و حزب اتحاد كمونيسم كارگرى حضور داشتند. در طول تظاهرات شعارهاى مرگ بر جمهورى اسلامى٬ زندانى٬ سياسى آزاد بايد گردد٬ زنده باد سوسياليسم و ديگكر شعارها با زبان نروژى سر داده شد. در اين آكسيون همچنين تعدادى از فعالين سياسى کمونيست و چپ از طرف احزاب سياسى به زبانهاى انگليسى٬ فارسى و نروژى سخنرانى کردند. تظاهرات در ساعت 14 به كار خود پايان داد.

در اوضاع كنونى كه فقر و گرسنگى ريشه گسترانيده و به وضوح زندگى مردم را در تنگنا و فشار از سوى طبقه حاكم سرمايه دارى و حکومت اسلامى قرار داده است٬ بيشتر از هر زمان ديگر دفاع از جنبش كارگرى و مبارزه با فقر و بيكارى را ضرورى ساخته است. در اين اوضاع ضرورى است پرچم آزادى و برابرى و رفاه را قاطعانه برافرازيم و آلترناتيو سوسياليستى را پيش روى جامعه قرار دهيم. بايد متحدانه براى نابودى حكومت جنايتكار اسلامى تلاش كنيم. *