خانه گردی در تبریز و تهران
باز هم بشقابهای ماهواره!
نازنین اکبری

انفجار بزرگ درراه است، فشار بیش از حد فقر و گرانی و تورم و بیکاری و فساد و دزدی باندهای اوباش حکومت اسلامی بیداد میکند، چرخ اقتصاد و همه مناسبات زندگی اجتماعی در سایه حکومت متعفن ننگ و نکبت اسلامی به گل نشسته است. هر روز بدتر از دیروز، هر روز گرسنگی و فقر و محرومیت مضاعف، هر روز سرکوب و سانسور بیشتر، هر روز اعتراض و مبارزات بیشتر، شورش و طغیان گرسنگان در راه است. تظاهرات اخیر دهها هزار نفری تهران با شعار مرگ بر حکومت اسلامی، مرگ بر گرانی و فقر راه نشان می دهد. باندها و دستجات جنایتکار ریز و درشت و متفرقه اسلامی در حالیکه در سربالایی همدیگر را گاز می گیرند، با هراس و وحشت بیش از پیش به قاچ زین سرکوب و زندان و سانسور و شکنجه و اعدام چسبیده اند.

هم اکنون دوباره دور جدیدی از تهاجم فاشیستی مزدوران و گزمه های حکومت اسلامی به زندگی و حریم خصوصی مردم آغاز شده است. دیروز سه شنبه در تبریز دسته های بسیار پر شمار اوباش نیروی انتظامی با دهها دستگاه انواع خودروهای ویژه حمل نیرو و مسلح به انواع سلاحهای سرد و گرم، کلیه مناطق فرودگاه و خیابان آذربایجان شهر تبریز را آماج حملات وحشیانه و تجسس و خانه گردی قرار داده اند به دنبال بشقابهای ماهواره! بنا به اخبار تفتیش و خانه گردی فقط به مناطق یاد شده محدود نبوده و در حال حاضر تفتیش و خانه گردی در دیگر محلات و مناطق تبریز همچنان ادامه دارد. همزمان و علاوه بر تبریز در روز سه شنبه نیز در مناطق تهرانسر و بسیاری دیگر از مناطق و محلات تهران خانه گردی و تفتیش با فشار و ارعاب برای جمع آوری بشقابهای ماهواره در دور وسیعی شدت یافته است. لازم به یادآوریست بنا به اخبار در بسیاری  موارد مردم از باز نمودن درب منازل به روی اوباش و ارازل اسلامی خودداری نموده و در بسیاری موارد نیز زنان و جوانان در برابر این گستاخی حکومت مقاومت نموده و با گزمه های حکومتی درگیر شده اند.

همزمان با شروع دور جدید تهاجم به زندگی مردم و جمع آوری گیرنده های ماهواره از امروز چهارشنبه مانور سه روزه سپاه محمد رسول اله تهران به مدت سه روز شروع شده است. سپاه محمد رسول اله تهران متشکل از چندین هزار نیرو و چندین گردان بزرگ و مجهز و آموزش دیده  مخصوص سرکوب و کنترل شهر تهران است. گردانهای سپاه محمد رسول اله در پادگانهای متعددی در مناطق جغرافیایی مختلف شهر تهران مستقرند، این سپاه جنایتکاران و آدمکشان حرفه ای در سرکوب اعتراضات سال 88 نقش اساسی را عهده دار بوده است. پاسدار جنایتکار کاظمینی فرمانده سپاه محمد حکومت اسلامی همین امروز در مصاحبه با رسانه های حکومتی اعلام داشته است در این مانور 3 روزه که از امروز چهارشنبه شروع شده است٬ در سطح شهر تهران بیش از 15 هزار نیروی مزدور پاسدار و بسیجی متشکل در گردانهای ضد شورش و ضد اغتشاش شهر تهران را در فضای نظامی و تفتیش و سرکوب و ارعاب فرو خواهند برد. خامنه ای جانی که هم اکنون در مشهد به سر می برد دیروز در شهر شیروان اعلام داشت همه سران و مسئولین حکومتی باید خیلی مراقب باشند تا مبادا جامعه به تشنج و انفجار کشیده شود.

تقلا و هراس و وحشت سرکردگان و همه عوامل فاسد و دزد جانیان اسلامی بی دلیل نیست. خشم و کینه و نفرت همگانی پایه های پوسیده و لرزان حکومت اسلامی را بیش از هر زمان دیگری نشانه رفته است. روزهای شیرین و آفتابی در راه است، انقلاب با گامهای استوار و طنین پر خروش و سرخش در راه است.

چهارشنبه بیست و ششم مهر ماه