مرگ بر حکومت گرانی و فقر، مرگ بر حکومت اسلامی
زنده باد شورش گرسنگان در تهران!
نازنین اکبری

به دنبال گسترش روز افزون فقر و گرانی و بیکاری، به دنبال افزایش لحظه ای قیمتها و تورم بیسابقه، به دنبال گرسنگی و محرومیت مطلق که حکومت اوباش اسلامی بطرز بیسابقه ای به زندگی کارگران و زحمتکشان تحمیل نموده است، زندگی در سایه حکومت نکبت اسلامی به جهنمی تمام عیار تبدیل شده است. همین امروز در سایتهای حکومت اوباش اسلامی نوشته اند مردی بخاطر نداشتن توان مالی در پرداخت اجاره خانه دست به خودکشی زده است! تن فروشی و کلیه فروشی و جنایت و فقر و فساد و نابسامانی بیداد میکند. هر روز بدتر از دیروز و اما امروز سه شنبه یازدهم مهر ماه در پی افزایش سرسام آور ارزش دلار و ارزهای خارجی و سقوط آزاد ریال، در این شرایط نابسامان و اوضاع انفجاری مردم تهران در اقدامی شورانگیز و بیسابقه به میدان آمدند تا یکبار برای همیشه تکلیف حکومت جنایت و فساد و دزدی و قتل و شکنجه اسلامی را برای همیشه روشن نمایند.

از اولین ساعات صبح امروز سه شنبه تجمعات اعتراضی جوانان، زنان و همه آحاد مردم در خیابانهای تهران که از ستم و فساد حکومت اسلامی به تنگ آمده اند برپا شده است. امروز از ساعت 10 صبح میدان توپخانه، خیابان فردوسی و لاله زار و منوچهری، میدان فردوسی، خیابان آزادی تا چهار راه ولیعصر و میدان انقلاب صحنه پرشور تظاهرات مردمی برعلیه حکومت اسلامی و با خواست نان و آزادی و برابری و رفاه بوده است. زنان، جوانان و مردم به جان آمده با شعارهای ضد حکومتی و مرگ بر گرانی، مرگ بر حکومت دروغگو و مرگ بر ولایت فقیه و ...  به میدان آمده اند. در حوالی ساعت 12 ظهر در حالیکه خیابانهای یاد شده انباشته از حضور متحدانه هزاران هزار انسان معترض و آزادیخواه بود که برعلیه گرانی و فقر و برعلیه حکومت اسلامی شعار می دادند٬ مراکز یاد شده بسرعت توسط چندین هزار از انواع نیروهای مزدور و سرکوبگر و پلیس ضد شورش به محاصره در آمد. بیش از صدها دستگاه انواع اتوبوس، مینی بوس، ون و انواع ماشینهای سیاه رنگ ضد شورش که انباشته از مزدوران حکومت اسلامی بودند همه جا را به محاصره در آوردند. تلفنهای همراه و موبایل دچار قطعی و اختلال شد. مردم و جوانان در صفوف متحد و تهاجمی و با شعار مرگ بر گرانی سطلهای پلاستیکی بسیار بزرگ کنار خیابانها را به آتش کشیدند. در میدان فردوسی شعبه بانک اقتصاد نوین در اقدام و تهاجم جسورانه جوانان و مردم به آتش کشیده شد. در عین حال زنان و جوانان با پرتاب سنگ به سوی اوباش و سرکوبگران اسلامی به دفاع از خود می پرداختند.

بنا به اخبار چندین خودرو در مناطق مختلف توسط مردم به آتش کشیده شد. در ساعت یک ظهر درگیریها میان مردم و نیروهای مزدور و سرکوبگر به اوج رسید. پلیس ضد شورش و جانیان اسلامی با ماشینهای آب پاش، با زره و جوشن و سپر، با باطوم برقی بیشرمانه به صفوف انقلابی مردم حمله ورشده و با پرتاب گاز اشک آور و فلفل و با شلیک و تیراندازی صفوف مردم مبارز و آزادیخواه را هدف تهاجم حملات وحشیانه خود قرار دادند. هم اکنون ساعت 4 عصر است. تظاهرات مردمی با شدت عمل پلیس ضد شورش و سرکوب وحشیانه متفرق شده است. اما شعبه بانک اقتصاد نوین شعبه میدان فردوسی همچنان در دود و آتش و خشم انقلابی مردم می سوزد. هم اکنون گرداگرد میدان فردوسی بیش از 100 دستگاه از انواع  خودروهای پلیس و سپاه و نیروى انتظامی در حالیکه انباشته از نیروهای سرکوبگر و باطوم به دست است مستقر شده اند. در تمام دورادور میدان فردوسی پلیس ضد شورش مسلح به انواع سلاح و سرد و گرم با سپر و جوشن وحشت زده و هراسان ایستاده اند. پاسدار بسیجی های قاتل و جانی و مزدوران لباس شخصی با استرس و وحشت نیروها را مستقر می کنند. در آن طرف تر در کنار پارک دانشجو، چهار راه ولیعصر و همه خیابانها و کوچه های اطراف بی نهایت انواع اتوبوس و مینی بوس و خودروهای سیاه رنگ که در اینجا همه انباشته از نیرو و اوبا ش مسلح است آماده اما هراسان و وحشت زده ایستاده اند. کمی از اوباش اسلامی دور می شوم و خودم را به مرد میانسالی می رسانم که ظاهرا راننده تاکسی مسیری است. با خوشرویی و اعتماد می پرسم چی شده آقا؟ دوباره چه خبره؟ مرد میانسال در حالیکه نگاهش را به چهره ام دوخته با اندکی مکث و نگاهی گیرا و دوستانه میگه ای بابا چه خبره؟ از صبح تا حالا اینجا قیامت شده٬ تظاهرات مردم علیه فقر، علیه گرانی، علیه حکومت فاسد و دزد اسلامی. در حالیکه دستش را بلند کرده با اشاره بانک اقتصاد نوین را که در آتش می سوزد نشان کرده و میگوید ببین این خبر است. این دیگر شعار موسوی و کروبی و یا حسین و ... نیست. امروز بانک در آتش میسوزد و فردا کل این حکومت با همه پرونده جنایت و فسادش در آتش خشم ما خواهد سوخت. به گرمی و از سر صمیمیت و هم سرنوشتی می گویم: حتما٬ حتما٬ باید کارشان را تمام کنیم. تنها راه همین است، سقوط و مرگشان حتمی است البته اگر ما متحد باشیم.

بنا به برخی اخبار امروز در خیابان ستارخان هم تظاهرات مردمی بر علیه فقر و گرانی و برای نابودی حکومت اسلامی برپا شده است. زنده باد آزادی و برابری، زنده باد رفاه و خوشبختی، زنده باد مبارزه و اعتراض تا سرنگونی حکومت اوباش اسلامی.

تهران میدان فردوسی ساعت 4 عصر
چهارشنبه دوازدهم مهر ماه