ایران خودرو
کارگران تعاونی خاص ،اخراج و بیکاری در راه است!

بحران پشت بحران، بحران و فروپاشی لاعلاج اقتصادی هر روز بیش از پیش گریبان حکومت اسلامی را می فشارد، تشدید و تنگ تر شدن حلقه های محاصره اقتصادی تروریسم دولتی غرب و آمریکا بیش از هر زمان دیگری صنایع ورشکسته و در بحران مونتاژی خودرو سازیها را در ورطه سقوط و بن بست کامل فرو برده است. سقوط بی سابقه ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و کمبود و نبود مواد اولیه و در عین حال دزدی و فساد مالی باندهای حکومت اسلامی ادامه کاری صنایع ورشکسته را با بن بست و تعطیل جدی مواجه نموده است. در حال حاضر خط تولید دو خودرو فرانسوی ال 90 و پژو 206 در پارس خودرو و ایران خودرو بعلت تحریمهای اقتصادی به حالت تعطیل کامل درآمده است. سرمایه داران و حکومت اسلامیشان هرگز از سودهای سرشار و باد آورده نمی گذرند. این اوباش هر جنایتی برایشان ممکن و متصور است تا به سودهای بیشتری برسند. اخراج و بیکارسازی کارگران برای حضرات کوتاه ترین و میسرترین راه است.

در نشست و جلساتى که اخیرا تعدادی از مدیران تعاونی خاص ایران خودرو داشته اند برای کاهش ضرر و زیان و در جهت افزایش سود آوری بیشتر تصمیم به ادغام تعدادی از شرکتهای زیر مجموعه خود از جمله شرکت فروش خودرو ایرانیان، تجارت خودرو و فروش خودرو و در نهایت با هدف اخراج و بیکارسازی کارگران این تصمیم ضد کارگری اتخاذ گردیده است. در شرکتهای یاد شده هم اکنون بیش از 160 نفر کارگر در بخشهای مختلف مشغول به کارند. از قرار و به طور قطعی بنا به تصمیم عوامل کارفرما به دنبال اجرای این طرح ضد کارگری در آینده نزدیک اخراج و بیکارسازی تعدادی از کارگران در راه است. در حال حاضر در شرکتهای زیرمجموعه تعاونی خاص ایران خودرو شمارش معکوس اخراج و بیکارسازیها شروع شده، در این رهگذر زندگی و معیشت حداقل و چندین برابر زیر خط فقر خانواده های کارگری در معرض تهدید جدی بیکاری و فقر و گرسنگی بیشتر قرار گرفته است.

در شرکتهای فروش خودرو ایرانیان، تجارت و فروش خودرو که همگی از زیرمجموعه های تعاونی خاص ایران خودرو می باشند٬ بیش از 160 نفر کارگر با قراردادهای 3 تا 6 و 9 ماهه با دستمزدهای 389 هزار تومانی و ساعت کاری از صبح تا شب تحت عنوان اضافه کاری مشغول به کارند. وظیفه این شرکتها فروش و ارائه خدمات پس از فروش به خریداران محصولات ایران خود رو می باشد. بنا به اخبار موثق تعدادی از مدیران این شرکتها که هر یک بطریقی دمشان به حکومت اسلامی وصل است از طریق استثمار کارگران و نپرداختن دستمزدها و سرمایه های عظیمی که از طریق رانت و دزدی در اختیار دارند٬ در زمینه دلالی و واردات کالاهای سود آور به ثروت اندوزی مشغولند.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۵ مهر ١٣٩١ – ٢۵ سپتامبر ٢٠١٢