ایران خودرو، مهر کام پارس
ورشکستگی و بحران، تهدید کارگران به اخراج

در اطلاعیه قبلی در28/11/ 90 و به دنبال جابجایی مهره های سوخته و بیکاره حکومت اسلامی در مهر کام پارس اعلام داشتیم جابجایی مدیران دزد و فاسد و بی آبرو در مجموعه صنعتی ایران خودرو به منافع و خواسته های برحق کارگران بی ربط است. ما گفتیم رفتن کیانمهرها و آمدن نامیمون ترابی ها مشکلی از مشکلات زندگی ما کارگران را نخواهد گشود. ما گفتیم سگ زرد برادر شغال است، ایران خودرو تا بوده و هست محل چراگاه و ثروت اندوزی و دزدی عوامل حکومت اسلامی است. ایران خودرو تا بوده وهست جهنم استثمار وحشیانه و قتلگاه کارگران است. ما گفتیم همه وعده های ترابی دروغ و عوام فریبی است.

هم اکنون با گذشت 6 ماه از آمدن ترابی مدیر جدید مهرکام اوضاع و شرایط کار و زندگی کارگران زحمتکش مهر کام پارس بعلت فقر و فشار کاری بیش از حد بیش از هر زمان دیگری وخیم و بحرانی است. بدنبال تحریمها ی اقتصادی جبهه تروریسم دولتی غرب به سرکردگی آمریکا به دلیل مناقشات با حکومت اسلامی بر سر به اصطلاح بمب اتم و هر جنایت دیگری کشتی صنایع ورشکسته و در بحران خودرو سازی از جمله ایران خودرو بیش از هر زمان دیگری به گل نشسته است. کمبود و نرسیدن مواد اولیه که قبلا عمدتا از کشورهای اروپایی وارد می شد بخشها و خطوط تولید در ایران خودرو را با معضل و بن بست جدی روبرو ساخته است. چندی پیش خط تولید پژو 206 که ساخت فرانسه است بطور کامل متوقف شد. تولید خودرو مگان و ال 90 فرانسوی در ورطه بحران و تعطیلی است. بنا بر اخبار هم اکنون چندین هزار دستگاه خودرو پژو تولید شده به دلیل نبود برخی قطعات ریز و حساس که ساخت فرانسه است در خیابانهای محوطه ایران خودرو بطور بلاتکلیف پارک و رها شده مانده اند. از قرار برادران چینی می خواهند قطعات مشابه را تولید و به ایران صادر نمایند.

بعلت کمبود مواد اصلی و اولیه از یک طرف و از سوی دیگر بعلت دزدی و فساد اقتصادی باندهای مافیایی حکومت اسلامی چرخ درهم شکسته ایران خودرو بیش از هر زمان دیگری در لجن بحران و بن بست اسلام و سرمایه فرو رفته است. ایران خودرو در بحران سقوط و ورشکستگی است اما سرمایه داران و حکومت اسلامی تقاصش را از کارگران می گیرند. کارگرانی که هم در دوره رونق و افزایش تولید و هم در دوره رکود و بحران همیشه سهمشان از زندگی استثمار و فقر و گرسنگی بیشتر است. چندین ماه است که به دستور ترابی برخی از مزایای بسیار ناچیز کارگران را قطع نموده اند. در بسیاری موارد مبالغ آکورد و رکورد را کاهش داده اند. انجام اضافه کاری که در هر شرایطی انجامش تحمیل بی حقوقی و استثمار بیشتر به کارگران فقر زده و نیازمند است را برچیده اند. در عوض با تجدید نظر سودجویانه در ساعت و شیفتها و شرایط کاری کارگران و همچنین با کاهش پرداختها سودهای سرشار همچنان به جیب حکومت اسلامی و پادوهایش سرازیر می شود. البته به بهای فقر و فلاکت بیشتر و نابودی خانواده های کارگری علاوه بر همه اینها اخیرا عوامل ترابی به کارگران اعلام داشته اند بعلت کمبود مواد اولیه که ناشی از تحریمهاست و در نتیجه بعلت کاهش تولید اگر اوضاع به همین منوال باشد در آینده نزدیک و برای دستگرمی حضرات بایستی 5 درصد از کارگران مهرکام پارس از کار اخراج و بیکار گردند.  5 درصد یعنی حدود 200 نفر از کارگران و اخراج 200 نفر از کارگران با احتساب خانواده هایشان یعنی بطور متوسط بیش از 1000 نفر انسان زحمتکش و شرافتمند را از حق حیات و زندگی محروم ساختن تا چرخ حکومت اسلامی سرمایه داران همچنان بر مدار کشتار و فساد و جنایت و تروریسم و زندان و شکنجه و اعدام و ثروت اندوزی بچرخد. خطر اخراج و بیکاری گسترده کارگران مهر کام پارس بسیار جدی و در راه است.

توقف فوری هرگونه اخراج و بیکار سازی، برچیدن کار اجباری در تعطیلات و حذ ف انوا ع روشهای کار وحشیانه و غیر انسانی از قبیل قطعه کاری و کار کنتراتی، 5 روز 6 ساعته کاری در هفته، بیمه بیکاری مکفی، حق تشکل و اعتصاب، برخورداری از مسکن و بهداشت و درمان و امکانات آموزشی و تفریحی  مناسب٬ و افزایش دستمزدها متناسب با تورم و گرانی سرسام آور حا کم بر زندگی از جمله خواستهای ابتدایی و اولیه ما کارگران مهر کام پارس است.

رفقای کارگر!
در این روزهای حساس اتحاد و همدلی و مبارزه ما ضروری و سرنوشت ساز است. باید در مجامع عمومی و شوراهای مستقل خودمان متحد شویم. باید با گسترش اتحاد و مبارزه بر سود جویی سرمایه داران و حکومت در بحران اسلامیشان افسار زنیم.

شرکت مهر کام پارس ایران خودرو واقع درجاده مخصوص کرج با بیش از 3500 نفر کارگر قراردادی و روزمزد با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 330 هزار تومانی در 2 شیفت 12 ساعته کاری سازنده انواع سپر و داشبرد و لوازم جانبی خودرو و عمدتا طرف قرارداد شرکت ایران خودرو میباشد.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٩ شهريور ١٣٩١ – ١٩ سپتامبر ٢٠١٢