کارگران کارخانه پارس خواب هشتگرد کرج
باز هم دستمزدهای مرداد ماه معوق!

در اطلاعیه قبلی در هیجدهم مرداد ماه اعلام داشتیم وفایی پور مدیر کارخانه پارس خواب هشتگرد با خودداری و کارشکنی از پرداخت دستمزدهای تیر ماه کارگران طفره می رود. هم اکنون و سرانجام با گذشت بیش از یکماه پیگیری و اعتراض کارگران دستمزدهای تیر ماه پرداخت شده اما با اینحال عوامل کارفرما دستمزدهای مرداد ماه کارگران را با عدم پرداخت به گروگان گرفته اند. در این روزها پیگیری و اعتراض کارگران برای دریافت دستمزدهای ناچیز مرداد ماه که خانواده هایشان در منگنه فشار روزافزون فقر و گرانی گرفتارند همچنان ادامه دارد.

یکی از کارگران میگفت: ما اززندگی، دارایی، ملک و املاک و حسابهای بانکی انباشته از پول وفایی پور باخبریم. این بابا مشکلش ناتوانی در پرداخت دستمزدهای ما کارگران بعلت نداری و بی پولی نیست، این آقا مشکلش حرص و سودجویی زیاده از حد است. دستش باز است، قانون قانون جنگل است، هر طور بخواهد قرارداد می بندد و اخراج می کند، شرایط و ساعت کاری و همه چیز را خودش تعریف و اجرا می کند. بعبارتی ایشان هم قانون گذارند و هم مجری قانون. البته در پناه و سایه حمایت و پشتیبانی همه جانبه این حکومت اسلامی قاتل. قوانین و شرایطی که بردگی مطلق است، جهنمی است که ما کارگران و خانواده هایمان را به خاک سیاه نشانده است.

کارخانه پارس خواب واقع در هشتگرد کرج با بیش از 10 نفر کارگر قراردادی، با قراردادهای یکساله و دستمزدهای 389 هزار تومانی و یک شیفت کاری از 7 صبح تا 5 عصر تولید کننده انواع تشک خواب و الیاف پولیستر می باشد. پیش از این تعداد کارگران 40 نفردر 3 شیفت کاری بود اما در چند ماه اخیر بیش از 30 نفر از کارگران از کار اخراج و بیکار شده و با اینحال هم اکنون امنیت شغلی و معیشت کارگران فعلا شاغل هم در معرض تهدید و خطر جدی است.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد كمونیسم كارگری
١١ سپتامبر ۲٠۱۲