سفارت جمهوری اسلامی در كانادا بسته شد!

روز جمعه ۷ سپتامبر سفارت جمهوری اسلامی در كانادا بسته شد. وزارت خارجه دولت كانادا به سفیر و كاركنان سفارت اعلام كرده عرض ۵ روز خاك كانادا را ترك كنند.

اين يک واقعيت آشکار است که سفارتخانه هاى رژيم اسلامى مرکز سازماندهى ترور و جاسوسى عليه مخالفين سياسى هستند. بطور قطع دولت كانادا اساسا بر مبناى سیاست اعمال فشار به جمهوری اسلامی بخاطر تلاشهایش جهت دستیابی به سلاح اتمی، دشمنی با و تهدید اسرائیل و این اواخر حمایت همه جانبه از حكومت در حال سقوط بشار اسد دست به چنین اقدامی زده است. هر چند كه رو شدن دست این رژیم جنایتكار در سازمان دادن یك ستون پنجم در میان بخشی از سرمایه داران ایرانی، دانشجویان اعزامی و لابیستهای جیره خوار و عوامل مستقیم اش در چندین ماه گذشته٬ در تیره شدن روابط دولت كانادا و جمهوری اسلامی موثر بوده و بعنوان توجيهى براى بستن سفارت رژيم مورد استفاده قرار گرفته است.

آنچه كه مسلم است اعتراضات مهاجرین ایرانی، مبارزه سه دهه نیروهای ضد رژیم و در راس آن جریانات چپ و كمونیست در كانادا بر علیه سركوب اعتراضات مردم، كارگران، جوانان و زنان توسط این رژیم، تظاهراتهای مستمر بر علیه حضور رژیم  و فعالیتهای جاسوسی و نفوذی آن در بین ایرانیان و بسیج جریانات و باندهای اسلامی در كانادا، اجتماعات اعتراضی مستمر در مقابل سفارتخانه این حكومت سركوب و ترور، بعنوان یك عامل فشار مستمر و قوی به دولت كانادا در اتخاذ چنین سیاستی تاثير داشته است. 

از نظر مردم ایران و مهاجرین ایرانی مقیم كانادا این تنها سرآغاز یك حركت گسترده جهت پایان دادن به حضور گسترده رژیم جنایتكار اسلامی در كانادا و محاصره همه جانبه این رژیم در سطح جهان است. هنوز صدها عامل و لابیست این رژیم فعالند و در مراكز قدرت نفوذ دارند. این جماعت همچون مار زخم خورده در تلاش اند كه ضربه وارده را خنثی كنند. از هم اكنون با قلم زنان و سخنگویان شان به تقلا افتاده اند تا به جامعه بقبولاند كه اقدام وزارت خارجه كانادا درست نبوده است. ظاهرا هم از سر دلسوزی برای مهاجرینی كه به ایران رفت و آمد میكنند استدلال ميشود که براى اين دسته از ايرانيان مشکلات زيادى ايجاد خواهد شد.

هنوز دهها سازمان و گروه  به ظاهر فرهنگی، هنری و غیر انتفاعی و مسجد در كانادا فعالند كه توسط این رژیم یا سازمان داده و ایجاد شده اند و یا غیر مستقیم از این رژیم پول گرفته و سیاستهای و اهداف آن را دنبال میكنند. هنوز صدها عامل رژیم با ثروتهائی كه از مردم ایران به سرقت برده اند در كانادا زندگی میكنند و در حال سرمایه گذاریند٬ یا از ایران در بانكها و موسسه های مالی كانادایی سرمایه گذاری ميکنند. هنوز دسته ها و باندهای اسلامی كه نافشان چه از نظر مالی و چه از نظر لجستيکى به جمهوری اسلامی گره خورده در كانادا فعالند. هنوز بخشی از عوامل این رژیم چه در بین دانشجویان اعزامی و یا كلا در بین دانشجویان ایرانی و چه در دیگر  مراكز فرهنگی، هنری و اجتماعی فعالند و در پیشبرد سیاستهای این رژیم و ایجاد محدودیتها برای مهاجرین ایرانی تلاش میكنند. 

باید لابیستهای این رژیم شناسی و افشا شوند. باید فعالیتهایشان را خنثی كرد و از كانادا اخراجشان نمود. باید گروه ها و سازمانهائی كه با رژيم اسلامى همکارى ميکنند فورا تعطیل شوند. باید دارائیهاى سران و عوامل رژیم در كانادا فورا منجمد شود. باید از سفر كردن سران رژیم و كسانی كه در جنایت و سركوب علیه مردم در ایران دست داشته به كانادا ممانعت به عمل آید و آنهایی كه در كانادا بسر میبرند فورا دستگیر و محاكمه شوند. عوامل رژیم در دانشگاهها، موسسات فرهنگی و هنری باید شناسی و اخراج شوند. دسته ها و گروهها و مساجدی كه با رژيم اسلامى همکارى ميکنند باید دارائیها و اموال شان مورد بازرسی قرا گرفته و مراكز تامین مالی شان مشخص گردد. 

جمهوری اسلامی باید از همه سازمانهای بین المللی اخراج گردد. ضرورى است مردم آزاديخواه در کانادا را در حمايت از مبارزات حق طلبانه مردم در ایران برای آزادی، برابری و در جهت به زیر كشیدن رژیم جنایتكار جمهوری اسلامی بسيج نمود.

كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی
٨ سپتامبر ۲٠۱۲