اسلام پاستورریزه، دغدغه شیرین عبادی
کامران پایدار

حضور معنی دار شیرین عبادی در تریبون همیشه بی آبروی بی بی سی در مورخ چهاردهم شهریور ماه به لحاظی قابل تعمق و توجه است. برطبق روال همیشه بی بی سی تریبون و صحنه جولان انواع جریانات راست و وابسته به بورژوازی است. برای انحراف افکار، برای مهندسی افکار، در طی این مصاحبه مجری بی بی سی می کوشد با طرح سئوالاتی زیرکانه، یواشکی و زیر جلکی ماهیت کثیف و عمیقا ضد انسانی اسلام را رنگ روغن زده و ماستمالی نماید تا جامه ای رسمی و فاخر و موجه به اسلام پوشانیده و با استمداد و  یاری از شیرین عبادی سوژه کذایی تبرئه و رسمیت بخشی به ارتجاع و عقب ماندگی و جهل اسلامی را جامه ای نو به پوشانند. مجری به هر دری می زند و در تقلاست، اما جوابهای بی مایه و نامربوط شیرین عبادی در توجیه جنایت و فساد ارتجاع اسلامی. شیرین عبادی میگوید چرا باید موسوی و کروبی و زهرا رهنورد و... در زندان باشند؟ ایشان می افزایند هدف من و امثال من اصلاح قوانین در ایران است! ما می خواهیم حکومت را به اجرای قوانین اصلاح شده مجبور نماییم! قانون حکومت غلط است و... چرا باید دیه زن کمتر از مرد باشد ... چرا قاتل دختر جوانی به نام لیلا فتحی که چندین سال پیش مورد تجاوز و قتل واقع شده بود بنا به خواست خانواده مقتول قصاص نشد؟ تفسیر نادرست از اسلام ریشه همه مشکلات است! جمهوری اسلامی در سال 1358 با نود درصد آرا همه مردم به قدرت رسید!عجب دروغ شاخداری! پس حالا باید به مردم احترام بگذارد، اخوان المسلمین در مصر با آرا همه مردم به قدرت رسیده است پس باید به حقوق مردم احترام بگذارد. اسلام قرائتهای مختلفی دارد امثال منتظری و صانعی و جانواران مشابه حرفهای جدیدی برای گفتن دارند در اروپا و دنیا همه به اسلام به یک چشم می نگرند، وامصیبتا، باید آثار و کتابهای روشنفکران مدرن اسلامی در همه دنیا ترجمه و تدریس شود و... اینها همه خواستگاه فکری و دغدغه های خانم شیرین عبادی هست. 

اسلام پاستورریزه، اسلام هرس شده، اسلام اهلی و دست آموز، اسلامی که شاید به تعبیر ایشان دوز فساد و جنایتش کمتر که نه بلکه ملایم تر و با لبخند ملیح باشد مورد نظر خانم عبادیست. در اینجا باید چندین نکته را محض اطلاع خانم سیده ماجده شیرین عبادی جهت تفهیم و یاد آوری گوشزد نمایم. اولا چرا باید از میان صدها و هزاران زن کمونیست و مبارز، زجر کشیده و زندان رفته و در تبعید و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب رادیکال و چپ، چرا باید فال و قرعه بی بی سی به نام نامی شیرین عبادی بیافتد البته اگر غیر از این هم باشد جای بسی تعجب و حیرت خواهد بود! بی بی سی تریبون و کار چاق کن تبلیغاتی همه نیروهای ارتجاعی و وابسته به بورژوای از همه طیفهای مختلف است. کرسی بی بی سی کرسی ثابت فرخ نگهدارها، سازگاراها، سروش ها، اکبر گنجی ها، عبداله مهتدی ها و همه جک و جانوران مزدور ریز و درشت وابسته به ارتجاع و بورژوازیست. اما برگردیم به خانم عبادی. ایشان معتقدند اگر توسط حکومت اسلامی مقوله جرم سیاسی تعریف و مصوب شود بسیاری از زندانیان سیاسی به حق و حقوق انسانی خودشان خواهند رسید. پس نتیجه می گیریم اولا جمهوری اسلامی باید باشد دوما این حکومت اسلامی مقوله جرم سیاسی را تعریف و قانونمند نماید. سوما زندانی سیاسی هم باید باشد تا بر طبق این قانون کذایی جرم سیاسی، زندانی سیاسی به حق و حقوق انسانی خود دست یابد. کشتار و قتل عام، اعدام و زجر کش نمودن بیش از صد هزار زندانی سیاسی در فضای فاشیستی و پلیسی حکومت جنایت 33 ساله اسلامی ابدا مشکل و معضل خانم عبادی نیست بلکه ایشان نگران خاطر احوالات کریمه و شریفه موسوی و کروبی و زهرا رهنورد و... هستند. جنایتکارانی که در طی 33 سال حاکمیت  ننگ و کثافت اسلامی از سردمداران و بانیان اصلی این سیستم ضد انسانی بوده اند. در منظر شیرین عبادیها ظرف و حکومت اسلامی کثیف و ضد انسانی نیست فقط قوانین بطور افراطی وغلط تشریف دارند اگر قوانین اصلاح شود در سایه مقدس حکومت خدا و اسلام مسئله و معضل حقوق بشر در ایران به همت جمهوری اسلامی حل و فصل می شود. از قرار ایشان بسیار مدرن، معتدل و منصف هم تشریف دارند٬ می گوید باید به منتظری ها و صانعی ها برگردیم! به آخوندهای جانی و مرتجعی که خود به نوعی بانی و جرثومه همین حکومت اسلامی بوده و هستند. از نظر ایشان در ایران و تمام دنیا قرائتهای منفی از اسلام شده است. به زعم ایشان اسلام ناب محمدی مورد جعل و تحرف و سو استفاده افراطی ها واقع شده است و از همین روست که در تمام اروپا و امریکا اسلام را موازی طالبان میدانند پس باید برای نجات اسلام از این همه افترا و تهمتها دست به کار شد. لازم است شاهنامه صد من هجویات و مزخرفات اسلامی و مذهبی روشنفکران مدرن و پیشرو اسلامی در تمام دنیا ترجمه و منتشر و مورد تدریس قرار بگیرد. کاسه داغتر از آش را که گفته اند همین است.

در دنیای مدرن  و به جان آمده از سرمایه داری و مذهب امروز که قطب سوم، بشریت متمدن  با شعار رفاه و آزادی و برابری و حرمت انسان و خلاصی فرهنگی  بر علیه سرمایه داری منحط و در بحران و اسلام سیاسی به خیابانها ریخته اند. امثال شیرین عبادی ها به تصور باطل خود در کاهدان به دنبال سوزن می گردند. البته در تحت حمایتهای همه جانبه بمب افکنها و موشکهای ناتو و تروریسم دولتی غرب در اروپا و امریکا برای تکرار سناریوی سیاه سرکوب انقلاب ایران در سال 1357 همانگونه که اکنون همین سناریو به نوعی دیگر در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا با تحمیل اسلام معتدل و هرس شده در حال احیا و  شکل گیریست. اما تا آنجا که به طبقه کارگر ایران و ما کمونیستهای کارگری مربوط است نه تنها شیرین عبادی بلکه همه طیفها و جریانات تا مغز استخوان ارتجاعی و وابسته به سرمایه داری از سبزهای جنایتکار رانده شده از بارگاه حکومتی تا ناسیونالیستهای چاقوکش و مرتجعی که مقاوله نامه های دوستی و همکاری امضا می کنند تا همه شخصیتهای پوشالی و منفوری که در کنفرانسهای آلترناتیو سازی آب در هاون می کوبند٬ باید بدانند ایران افغانستان و عراق و سوریه و مصر نیست. در اینجا یک جنبش عظیم  کمونیستی کارگری قدرتمند با رگه های بسیار قوی از جنس  سکولاریسم و مدرنیسم و رادیکالیسم و اومانیسم و برابری طلبی برای رفاه و سعادت و خوشبختی انسان پرچم سرخش را، پرچم سوسیالیسم و انسانیت را برافراشته است. باید از سد ما بگذرند، ما هرگز اجازه نخواهیم داد . *