عمق فاجعه:
زلزله است یا جمهوری اسلامی؟
سهند رازانی

 

اگر به زلزله ای که چند روز پیش استان آذربایجان شرقی را به لرزه درآورد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی توجه و نگاه کنیم٬ به واضح میبینیم که رسانه های تبليغى حکومت مرتجع اسلامی شرایط و تصاویر و صحنه هایی را نشان میدهد که از دید وی عمق فاجعه است٬ که خود آن گوشه ای از فاجعه میتوان نامش برد٬ زلزله ای با قدرت 2/6 درجه ریشتر که جان بیش از سیصد نفر از انسانهای رنجیده و کودکان و زنانی را گرفت که مشغول چیدن فرش بودن!

این تصاویر درعین حال نشاندهنده شرایطی از زندگی این انسانهای زحمتکشی است که در قرن 21 داخل خانه هایی هستند که اگر زلزله ای وجود نداشت و جانشان را نمیگرفت درعین حال مرگ تدریجی در این شرایط و خانه های کاه گلی که هیچگونه استانداردی ندارد کمتر از وقوع خود زلزله نیست. صدا و سیما زمانی که شرایط را نشان داد زاویه جالب توجه این بود که از تخریب صد در صدی خانه هایی که محصول فقریست که جمهوری اسلامی برای مردم به ارمغان آورده است تصویر برداری میکرد که احساسات مردم را تحریک کند که مردم به کمک زلزله زدگان بشتابند. مبادا حکومت سرمایه داری و ضد بشری جمهوری اسلامی چندرغاز از خود هزینه بکند تا از هزینه خود که صرف حزب الله و ارتش آدمکش سوریه و کل اراذل و اوباش تروریسم اسلامی در جهان برای اهداف کثیف و فوق ارتجاعیش بکار برده کم نشود. تنها کاری که جمهوری اسلامی طی این چند روز انجام داد با توجه به ایدئولوژی کثیف اسلامی٬ گداپروری اسلامی را آپدیت کرده و از خدا طلب آمرزش و دعا کنند که از این آزمایش الهی بقول خودشان سربلند بیرون بیایند! واقعا جای شرم است!

البته نفس کار انسان دوستانه مردم قابل تحسین است و بدون اين کمکها وضع زلزله زدگان از حالا بدتر بود. اما واقعيت اينست که جمهورى اسلامى بجز سانسور و دزدى و قرق نظامى کارى نکرد. همين عملکرد و سياست جمهورى اسلامى و حرفهاى خرافى شان نشان ميدهد مردم طی بیش از سه دهه زندگى تحت سلطه جمهوری اسلامی شرایطی همچون وقوع زلزله و بدتراز زلزله داشته اند. پس حکومت واقعا چه نقشی دارد؟ به چه دردی میخورد؟ جمهوری اسلامی تا حدی وقیح و ضد بشریست که مطمئنا اول کاری که به ذهنش خطور کرده این است که آمار کشته شدگان را دقیق حساب کند که یارانه شان را از ماه آتی قطع کند که مبادا اشتباها به حسابشان ریخته شود! آنهم یارانه ای برای یک ماه که تنها هزینه یک روز نمیباشد!

این واقعيت حکومت اسلامی است. بیتفاوتی حکومت اسلامی نسبت به فاجعه انسانی که به وقوع پیوست برای کسی که کرامت انسانی داشته باشد پنهان نیست. خارج از این حکومت اسلامی دراین شرایط بفکرجمع کردن آبروی ریخته شده خویش است که یکی از فسیلها و جنایتکارهای حکومت به نام نوری همدانی٬ که انگارهمه منتظر شخصیت انگل صفت و بیخاصیتش هستند٬ از طریق رسانه هایشان با آب و تابی اعلام میکنند که مبلغ دو میلیون تومان به مردم زلزله زده کمک کرده است!؟ پولی که اولآ از طریق استثمار و چاپيدن روزافزون مردم در کيسه دارد و دوما مبلغ دو میلیون تومان که ارزش مادیش در حکومت ورشکسته جمهوری اسلامی بدیهیست و لازم به توضیح نمیباشد! در حالیکه این مفتخور مبلغ دویست میلیون تومان جایزه برای حکم ارتداد شاهین نجفی هزینه میکند!!!

براستی عمق فاجعه: زلزله ی آذربایجان است یا جمهوری اسلامی؟