کارگران سرو مشرق زمین
یکماه دستمزد معوق !

تا امروز هشت روز از پایان تیر ماه می گذرد، با اینحال خبری از پرداخت دستمزدهای بیش از 50 نفر از کارگران شرکت پیمانکاری سرو مشرق زمین نیست . مراجعات و اعتراضات کارگران به سیار مدیر شرکت هم بدون نتیجه بوده است. سیار با گستاخی و کارشکنی همچنان از پرداخت دستمزد کارگران خود داری نموده و خطاب به کارگران گفته است: به جای اعتراض و پررویی بهتر است کمی
قدر محبتهای من را بدانید. مسکن برایتان فراهم کرده ام، شماها را استخدام نموده ام٬ یکماه دستمزد که چیز مهمی نیست، اینقدر عجول و خودخواه نباشید، مشکلات من را هم درک کنید!

یکی از کارگران میگفت: جناب سیار خیلی زرنگ و شیاد تشریف دارند، مسکنی که ایشان برای ما کارگران تدارک دیده اند، همین دستشویی های آلوده و فاقد امکانات پارکهاست. ما را هم استخدام نموده راست می گوید. از 5 صبح تا 10 شب کار نظافت و آبیاری و... در پارک، از ساعت 1 شب تا 5 صبح جاروکشی و نظافت خیابانهای اطراف، در مجموع 24 ساعت 3 یا 4 ساعت وقت در اختیار خودمان هستیم. این همه زجر و کار و اضافه کاری شبانه روزی در ازای ماهی 400 تا 450 هزار تومان که بموقع هم پرداخت نمی شود. سیار هر ماهه از ثمره کار و رنج ما کارگران بیحقوق افغانستانی که از همه چیز محروم و تحت فشاریم میلیونها تومان پول می برد. حالا من و دیگر رفقای کارگرم که در نهایت بی حقوقی و محرومیت در عین دوری از خانواده هایمان که ماههاست رنگ گوشت و پنیر و میوه را ندیده ایم و خوراکمان نان و چایی شیرین است٬ دستمزدمان را می خواهیم عجول و خود خواه شده ایم، بیشرمی تا کجا؟

شر کت پیمانکاری سرو مشرق زمین با 50 نفر کارگر که درشرایط کاری نه قراردادی و نه روز مزد هستند٬ فقط به کارگران گفته اند ماهی 300 هزار تومان به شما می پردازیم٬ که البته از پرداخت همین دستمزد هم بیشرمانه طفره می روند با ساعت کاری شبانه روزی در ایا م تعطیل و غیر تعطیل٬ طرف قرارداد شهرداری منطقه 5 تهران و ارائه دهنده خدمات مربوط به پارکها و فضای سبز میباشد. این کارگران زحمتکش از شهروندان افغانستانی بوده که عمدتا بعلت اقامت غیر قانونی در ایران و محرومیتها و مشکلات ناشی از اقامت غیر قانونی در شرایط معیشتی و کاری بسیار سختی بسر میبرند. محل زندگی جمعی آنها اتاقکهایی است که در مجاورت دستشویی پارکها در اختیارشان گذاشتند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٩ مرداد ١٣٩١ – ٣٠ ژوئیه ٢٠١٢