کارگران کارخانه گچ شهریار تبریز
5 ماه دستمزد و سنوات معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدهای اسفند ماه پارسال، دستمزدهای 4 ماهه فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر ماه به انضمام مبالغ سنوات پایان سال گذشته 30 نفر از کارگران زحمتکش کارخانه تولیدی گچ شهریار تبریز٬ بعلت دزدی و کارشکنی "میر آخوری" مالک کارخانه تا امروز بلاتکلیف و پرداخت نشده رها شده است. میر آخوری میگوید: هزینه های تولید بالا رفته٬ پولی در بساط ندارم٬ پس دستمزدهای شما کارگران را هم نمی پردازم!

اوضاع زندگی کارگران و خانواده هایشان بعلت گرانی و تورم روزافزون و لحظه ای از یکطرف و از سوی دیگر عدم دریافت دستمزدهای چندین ماهه در فلاکت و فقر و محرومیت شديد فرو رفته است. 5 ماه دستمزدهای بسیار ناچیز معوق و چندین برابر زیر خط فقر اعلام شده از جانب خود حکومت اسلامی٬ به اضافه گرانی و تورم لجام گسیخته ای که امکان زندگی را بلعیده٬ جهنمى است که حکومت اسلامی و سرمایه داران بیکاره و سودجو به زندگی ما کارگران تحمیل نموده اند. مرغ کمیاب و دست نایافتنی شده کیلویی 8 هزارتومان. از مرغ جالب تر پیازاست. بهای یک کیلو پیاز در چند روز اخیر از کیلویی 500 تومان به کیلویی 1200 تا 1700 تومان جهش یافته است. گرانى بيداد ميکند و قيمتها انگار ترمز بريده اند. و سران قاتل و مفتخور حکومت اسلامی در کاخهایشان با ثروتهای افسانه ای مشغول لفت و لیس اند. آخوند دایناسور مولتی میلیاردر از گور برخاسته مکارم شیرازی گفته است: مرغ نخورید! امام جمعه نیشابور در جواب اعتراضات بر حق مردم بر علیه گرانی و فقر و بر علیه حکومت اسلامی با گستاخی گفته است:  دندانی را که برای مرغ اعتراض کند در دهانش خرد می کنیم! این راه حل حکومت اوباش اسلامی برای حل مشکلات و فقر و فلاکت زندگی ما خانواده های کارگریست . راهی نیست، چاره ای نیست، امام زمانی هم در راه نیست، باید در مجامع عمومی و شوراها در محل کار و در محل زندگى متحد شویم. باید به پا خیزیم. باید به قدرت اعتراضات و اعتصابات سراسری، بساط گرانی و فقر، بساط حکومت اسلامی سرمایه داران را درهم پیچیم .

کارخانه گچ شهریار با 30 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماهه و دستمزدهای 389 هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کاری نامحدود بنا به صلاحدید کارفرما در تبریز واقع است .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٩ مرداد ١٣٩١ – ٣٠ ژوئیه ٢٠١٢