اسد در حال رفتن است٬ جنبش آزادی زن باید به میدان آید !

مردم آزادیخواه سوریه !
اسد همچون سایر یارانش در مصر٬ تونس٬ یمن و لیبی رفتنی است. جنبش آزادی زن٬ قبل از اینکه نیروهای پروغرب و اسلامی جای اسد را بگیرند و در مقابل جنبش توده ای برای آزادی٬ برابری و رفاه موانع جدی ایجاد کنند باید به میدان بیایند و پرچم آزادی زن٬ ترقی خواهی و سکولاریسم را با تمام قوا برافرازند .

موقعیت حساسی است. علیرغم تداوم سرکوب و کشتار وحشیانه در سوریه توسط رژیم بشار اسد٬ علیرغم درگیریهای شدید نظامی بین اپوزيسیون ناتويى رژیم و طرفداران اسد در دمشق و دیگر شهرهای بزرگ سوریه٬ تغییر توازن قوا بنفع شماست. باید اسد را نیز همچون چهار مستبد جنایتکار دیگر منطقه از قدرت بزیر کشید. باید ائتلاف بریدگان از دستگاه سرکوب اسد با اسلامیستها و دولتهای غربی را افشا کرد و نگذاشت تا در فردای سقوط و هزیمت بشار اسد سرنوشت جامعه را بدست گیرند. اسد رفتنی است و باید جنبش سرنگونی را تا درهم شکستن کامل دستگاه مخوف و کشتار آن به پیش برد. ولی در عین حال از هم اکنون باید تلاش کرد که همچون مصر٬ تونس و لیبی جنبش بر حق تان را در نیمه راه منکوب نکنند. با برافراشتن پرچم آزادیخواهی٬ ترقیخواهی و خواست جدائی مذهب از دولت می توان صف مستقلی را تشکیل داد و راه پیشرویهای بزرگ را کوبید .

 بطور حتم با رفتن اسد ضربات بسیار محکمی بر ستون فقرات اسلام سیاسی در منطقه و در راس آن جمهوری اسلامی وارد خواهد آمد. جنبش اسلام سیاسی٬ جنبشی که بر ترور و وحشت٬ سرکوبگری جامعه و زنان استوار است با رفتن اسد یکی از مهره های مهم را از دست خواهد داد و این در خود یک امکان تاریخی برای پيشروى جنبش برابری آزادى زن است. جنبش آزادی زن نباید این موقعیت تاریخی را برای رشد و ارتقا و سازماندهی خود از دست بدهد .

 جنبش برابری طلب زن در ایران ضمن حمایت همه جانبه از مبارزات آزایخواهانه و برابری طلبانه تان از نزدیک پیشروی ها و موفقیتهای شما را دنبال می کند. تجربیات جنبش آزادى زن در ایران  میتواند سرمایه عظیمی برای شما باشد. باید برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد در حقوق مدنی٬ سیاسی٬ اقتصادی در راس مطالباتتان قرار گیرد. زنان باید بتوانند در حیات سیاسی جامعه نقش بسزایی داشته باشند.  

اسد رفتنی است٬ جنبش آزادی زن باید علیه استبداد٬ استثمار٬ سرکوب و زن ستیزی به میدان آید. این جنبش میتواند و باید پیشاپیش جنبش مردم ظاهر شود تا با حضور فعالش٬ جنبش اسلام سیاسی را عقب زند و آزادی٬ برابری٬ رفاه و سکولاریسم را به ارمغان بیاورد .

زنده باد جنبش آزادی زن
زنده باد آزادی و برابری

سازمان آزادی زن
٢۵ ژوئیه ٢٠١٢