شرکت سازمان آزادی زن در نشست
احزاب سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست در آلمان

در روزهای ۲۲- ۲۴ ژوئن، سازمان آزادی زن در نشستی با حضور ۲۵ حزب، سازمان و نهاد چپ و کمونیست در شهر کلن، آلمان، شرکت کرد. موضوع این نشست که کار تدارک آن از مدتها پیش توسط نمایندگان برخی از این سازمانها آغاز شده بود، تلاش برای شکل دادن به یک بدیل سوسیالیستی و هموار کردن فعالیت های مشترک علیه رژیم اسلامی میان سازمانهای چپ و کمونیست بود .

ابتدا نمایندگان احزاب، سازمانها و نهادهای حاضر، هر کدام به مدت ۱۰ دقیقه در مورد انتظارات و توقعاتشان از این نشست و هدفشان از شرکت در آن صحبت کردند. قریب به اتفاق نمایندگان در مورد اوضاع سیاسی ایران، موقعیت جمهوری اسلامی و همچنین تلاشهای جریانات راست برای آلترناتیو سازی ارتجاعی برای مردم ایران صحبت کردند. آنها بر این تاکید گذاشتند که در این شرایط چپ باید با علم به اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک، از نقاط اشتراک حرکت کرده و آلترناتیو خود را به جامعه ارائه دهد. برخی به لزوم قوی ظاهر شدن نیروی چپ در خارج کشور اشاره کردند. همکاری مشترک احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست در خارج کشور محور مباحث بود .

نسرین رمضانعلی، نماینده سازمان آزادی زن در این نشست، ضمن ابراز امیدواری، این حرکت را مثبت ارزیابی کرد. وی همچنین تاکید نمود که ایجاد صف محکمی از چپها و کمونیستهایی که خواهان سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، ایجاد یک حکومت کارگری و استقرار حکومت سوسیالیستی هستند، کاملا امکانپذیر است. و ما باید بکوشیم بعنوان جریاناتی که چپ جامعه را نمایندگی میکنند، از همین امروز آلترناتیو خودمان را به جامعه و طبقه کارگر معرفی کنیم. نسرین رمضانعلی همچنین مطرح کرد که از نظر سازمان آزادی زن منظور از همکاریهای مشترک، بهیچوجه انحلال احزاب و سازمانهای موجود نیست؛ به معنای این نیست که شرکت کنندگان این نشست از فردا تمامی نیروی خود را معطوف به همکاریهای مشترک خواهند کرد. او اضافه کرد که در چنین نشستهایی این امکان وجود دارد که در مورد مسائل گرهی بحث وتبادل نظر شود و این امر بنوبه خود بر قطب چپ جامعه تاثیر خواهد گذاشت.

در حاشیه این نشست بحثهای داغی حول مسائلی که جنبش سرنگونی با آن روبرو است، از جمله، نقش غرب در ساختن حکومتهای دست ساز و از بالای سر مردم، نقش رسانه های دست راستی در لانسه کردن نیروهای ارتجاعی و تلاش آنها برای قالب کردن این نیروهای ارتجاعی بعنوان رهبران مردم و آلترناتیو رژیم هار اسلامی، جریان داشت. یکی از مسائل مبرم مورد بحث رسالت نیروهای چپ و کمونیست در قبال این بلوک راست و ارائه الترناتیو چپ و کمونیست برای آینده ایران بود . رادیو برابری با نسرین رمضانعلی پیرامون این نشست، دلیل شرکت سازمان آزادی زن در آن و انتظارات توقعات سازمان آزادی زن از آن مصاحبه کرد.

سازمان آزادی زن
۲۷ ژوئن ۲۰۱۲- ۷ تیر ۱۳۹۱