تعطیلی و اخراج کارگران
کارخانه شیر میان سوت میانه!

بنا به خبر دريافتى٬ طی چند روز گذشته به دنبال تعطیلی کارخانه شیر و لبنیات شهرستان میانه 30 نفر از کارگران زحمتکش این کارخانه از کار اخراج و بیکار شده اند. سید حجت نبوی مالک کارخانه علت تعطیلی این مرکز را بدهکاری به بانکها، اجرای سیاست حذف سوبسیدها از جانب حکومت اسلامی، افزایش هزینه های تولید و ورشکستگی مالی اعلام نموده است. به کارگران گفته اند فعلا در خانه بمانید تا خبرتان کنیم این البته یعنی اخراج محترمانه! تعدادی از کارگران اخراجی هم اکنون بخشهایی از دستمزدهای چند ماه گذشته خود را دریافت ننموده و مراجعات و پیگیریهای چند روز گذشته کارگران اخراجی برای بازگشت به کار هم بی نتیجه بوده است. بنا به اخبار نبوی در جایی گفته است: مگر دیوانه ام که سرمایه و عمرم را در این کارخانه شیر که سودآوری ندارد تباه کنم، من که مسئول کارگران هم نیستم٬ بهتر است که کارگران خودشان به فکر خودشان باشند، من که نمیتوانم هم ازدست دولت بکشم هم از دست کارگران!

یکی از کارگران اخراجی میگفت: هر یک از ما کارگران چندین سال است در کارخانه این نبوی برایش بطور شبانه روزی جان کنده ایم. با دستمزدهای ماهی 300 هزار تومان یعنی روزی 10 هزار تومان، جوانی و عمر و زندگیمان را در اینجا با کار شاق و شبانه روزی دفن کرده ایم. ثمره چندین سال کار و رنج ما حالا جیب خالی، جوانی ازدست رفته، بیماری و سرگردانی و ترس از گرسنگی و بدبختی بیشتر خانواده هایمان در فردا است. نبوی هم در این چند سال به بهای کار و رنج و نابودی ما کارگران ثروتهای میلیاردی را به جیب زده و حالا حتما میخواهد سرمایه اش را در جایی که سودآورتر است به کار بیاندازد. زندگی ما کارگران و خانواده هایمان برای این حکومت لعنتی اسلامی و سرمایه دارانی مانند نبوی بی ارزش تر و پست تر از هر چیزیست.

کارخانه شیر میان سوت میانه واقع در شهر صنعتی میانه با 30 نفر کارگر روزمزد با دستمزدهای روزی 10 هزارتومان! و ساعت کاری نامحدود تولید کننده پنیر و انواع محصولات و فرآورده های لبنی میباشد که از چند روز پیش تعطیل و درحال حاضرهمه کارگران از کار اخراج و بیکارشده اند. 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۴ خرداد ۱۳۹۱- ١٣ ژوئن ۲۰۱۲