دانشجویان استان کبک در اعتراض
به لایحه ٧٨ دولت کبک را به مصاف کشیدند !
هما ارجمند

روز سه شنبه 22 ماه مه دهها هزار نفر، در قسمت های مختلف شهر مونترال دست به راهپیمایی و تظاهرات زدند. این تظاهرات ٢٠ هزار نفره در اعتراض به لایحه ٧٨ که اخیرا" دولت کبک برای در هم شکستن اعتراضات پیگیر دانشجویان طرح و تصویب کرده است به خیابان آمدند. تظاهرات این روز دانشجویان با روزهای دیگر کاملا متفاوت بود. این تظاهرات در شکلی بسیار گسترده تر٬ هدفمند تر و سازمانیافته تر دولت را به مصاف کشیده بود. "مادران خشم گیر دانشجو" جلودار تظاهرات با دیگ و قابله به بیرون آمده بودند و یک لحظه از ایجاد سر و صدا آرام نشدند. صحنه تظاهرات این روز مشابه به  تظاهراتهای گسترده توده ای علیه دیکتاتوری پینوشه بود. این تظاهرات با همان سبک سازمان داده شده بود .

حضور سنگین پلیس هم جلودار این حرکت نبود. تظاهر کنندگان از تمام موانع عبور کردند. در طی راه در و پنجره های بانکها و مراکز تجاری زنجیره ای را شکستند و به آتش کشيدند. با آجر و سنگ به پلیس حمله ور شدند. این تظاهرات تا پاسی بعد از نیمه شب ادامه داشت. پیش از ٥٠٠ نفر دستگیر شدند. فیلم های تظاهرات بصورت لحظه ای از طریق فیس بوک و یوتوب پخش میشد .

تاریخچه ١٠٠ روزه  اعتراضات دانشجوئی استان کبک

دولت کبک در ماه فوریه ٢٠١٢ خواهان افزایش شهریه دانشگاه ها به میزان ٧٥ درصد در طول پنج سال شد. دانشجویان این عمل را محکوم کردند و خواهان مذاکرات در این خصوص شدند. در پاسخ به این خواست دانشجویان٬ وزیر آموزش و پرورش خانم "لین بوشام" و معاون ژان شاره نخست وزیر ایالت کبک با طرحی جدید به میدان آمدند. این طرح جدید یک تو دهنی به اعتراضات دانشجویان بود بجای کاهش شهریه خواهان افزایش بیشتری نسبت به طرح گذشته بود. این طرح جدید شهریه دانشگاه ها را به هشتاد و سه در صد همراه با احتساب سود بانکی افزايش داده بود. دانشجویان اعتصابی چاره کار را در کشاندن تظاهراتها از دانشگاه ها به خیابانها دانستند .

تصور دولت این بود که به تدریج شرکت کنندگان در تظاهراتها کاسته خواهد شد و بالاخره طرح جدید به اجرا در خواهد آمد٬ اما دامنه این اعتراضات به سایر دانشگاه ها هم رسید و کم کم سایر دانشگاه های استان های دیگر کانادا هم در همبستگی با آنان دست به تظاهرات و تحصن زدند .

دولت کبک چاره کار را در تعویض وزیر آموزش و پرورش جستجو کرد. خانم میشل کوورچسن Michelle Courchesne بعنوان وزیر جدید آموزش و پروش انتخاب شد. قائم بعدی دولت تصویب اضطراری لایحه ٧٨ بود. طبق این لایحه گردهمایی پیش از ٥٠ نفر غیر قانونی است. تمام گردهمایی ها باید با اجازه پلیس صورت گیرد. هر کس که غیر قانونی تظاهرات کند جریمه معادل ١٠٠٠ تا ٥٠٠٠ دلار بابت هر روز تظاهرات متقبل خواهد شد. اما جریمه سازماندهنگان همچون نمایندگان اتحادیه ها٬ سخنگویان دانشجویان و یا سازمانها و تشکلهای کارگری و دانشجویی از ٧ تا ٤٥ هزار دلار خواهد رسید. این میزان به ٢٥ هزار دلار تا ١٢٥ هزار دلار خواهد رسید اگر تظاهرات به فراخوان اتحادیه و یا تشکلهای کارگری و دانشجویی انجام گرفته شده باشد. این لایحه باعث خشم کل جامعه شد و توده وسیع تری را علیه دولت به خیابانها کشاند. تظاهرات روز ٢٢ ماه می پی آمد چنین لایحه ای بود. بستری شد برای ایجاد تشکلهای خود جوش انقلابی گروه "مادران خشم گیر دانشجو" فورا شکل گرفت و با سازماندهی توده ای به مصاف دولت در آمدند .

هم اکنون اعتراضات دانشجویان وارد چهار ماه شده است که تاکنون بیش از سه هزار دستگیری داشته است .

در روز سی ماه می ٢٠١٢ تظاهراتهای سراسری دانشگاه ها اعلام شده و قرار است کلیه دانشگاه ها در همبستگی با دانشجویان ایالت کبک به خیابانها بیایند.

٢٩ مه ٢٠١٢