کارکنان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران
عدم تمدید قراردادها، عدم پرداخت سنوات و اضافه کاری!

بنا به خبر دريافتى٬ مبالغ اضافه کاری فروردین ماه و سنوات پایان سال بیش از 500 نفر از کارکنان قراردادی آموزش و پرورش منطقه 5 تهران که اکثریت آنها از نیروهای خدماتی هستند پرداخت نشده است. علاوه بر نپرداختن دستمزدها اوباش حکومت اسلامی از تمدید قراردادهای کارکنان نیز خودداری میورزند.

یکی از معلمین میگفت بیش از 15 سال در آموزش و پرورش سابقه کار دارم. هنوز که هنوزه قراردادی و موقت کار هستم، هیچ ضمانتی برای ادامه کار و امنیت شغلی نداریم. اینها مخصوصا تمدید قراردادهای کاریمان را به تاخیر می اندازند. الان حدود 2 ماه است قراردادهای یکساله کاری ما 500 نفر تمام شده اما برای تمدید همین قراردادهای فرمایشی و بی اعتبار که حتی بر علیه ما هم هست و منافع خودشان را تامین میکند کارشکنی میکنند. اینها همیشه میخواهند همه انسانهای کارکن و زحمتکش جامعه را در ابهام و بلاتکلیفی و نگران خاطری و در فقر و محرومیت نگه دارند تا برای جنایاتشان حق السکوت بگیرند. این حکومت اسلامی سیاستش این است. میخواهد با گروگان گرفتن نان شب و زندگی مردم بر خر مراد سوار سوار باشد. اما همه این ارازل و اوباش اسلامی و باندهای جنایت و دزدی کور خوانده اند، باید بدانند که ظرفیت و کاسه صبر هم حد و حدودی دارد، اینها گور خودشان را با دست خودشان کنده اند. سنوات پایان سال را هم نمیدهند، بطور متوسط روزی 4 ساعت بیشتر بعنوان اضافه کاری از هر یک از ما کار می کشند اما پول این 4 ساعت نه محاسبه میشود و نه پرداخت. چند روز پیش تعدادی از ما به  آموزش و پرورش منطقه 5 رفتیم و اعتراض نمودیم. گفتیم برای اجاره خانه، برای نان شب، برای هزینه هاى زندگی خانواده هایمان لنگ و گرفتار شده ایم. در جواب اون یارو مردیکه بی همه چیز مقدم مدیر منطقه 5 گفته بود: برای کارکنانی که هنوز قراردادهایشان تمدید نشده چه پولی؟ چه اضافه کاری؟ ما پولی برای این بذل و بخشش ها نداریم!

آموزش و پرورش منطقه 5 در غرب تهران در اتوبان ستاری واقع است. اعتراض و پیگیری کارکنان زحمتکشی که خواستار تمدید قراردادهای کاری و دریافت فوری دستمزدهای معوقشان هستند همچنان ادامه دارد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢ مه ۲۰١۲ – ١٣ ارديبهشت ١٣٩١