کارگران جنرال مکانیک
4 ماه دستمزد معوق، تهدید و اخذ تسویه های دروغین!

در اطلاعیه قبلی در تاریخ 17/1/91 اعلام داشتیم در اولین روزهای سال جدید بنا به دستور عوامل کارفرما 50 نفر از کارگران شرکت جنرال مکانیک از کار اخراج و بیکار شده اند و علاوه بر اخراج و بیکارسازیها کارفرما از پرداخت دستمزدهای 3 ماهه دی و بهمن و اسفند و همچنین مبالغ عیدی و پاداش و سنوات پایان سال کارگران طفره میروند. تا امروز دوازدهم اردیبهشت ماه علاوه بر عدم پرداخت مطالبات فوق از جانب کارفرما هم اکنون دستمزدهای فروردین ماه کارگران نیز معوق شده است. در حال حاضر کارگران جنرال مکانیک 4 ماه دستمزد و اضافه کاری و مبالغ عیدی و پاداش و سنوات پایان سال را طلبکارند. کارفرما به تعدادی از 50 نفر از کارگران اخراجی هم که در آغاز سال جدید بیکار شده اند٬ ورق پاره هائی با مبالغ بسیار اندک به نام چک تسویه حساب داده است. حالا با گذشت بیش از یکماه سرگردانی چکهای تعداد زیادی از کارگران بی محل و جعلی از آب در آمده است. اعتراض و شکایت کارگران اخراجی به مراجع حکومت اسلامی و شرکت جنرال مکانیک تا امروز حتی برای نقد نمودن این چکهای جعلی و کلاه برداری به اصطلاح تسویه حساب بی نتیجه مانده است.

یاری مدیر جنرال مکانیک برای دزدی و سر کیسه کردن دستمزدهای ناچیز کارگران در چند روز اخیر به حربه جنایتکارانه دیگری متوسل شده اند. عوامل کارفرما با توسل به تهدید اخراج و تحت ایجاد فضای روانی فشار و ارعاب در میان کارگران شاغل تا امروز به ضرب زور از تعدادی از کارگران به خط و امضای خود کارگران برگه های تسویه حساب؟! از کارگران اخذ نموده اند. عوامل کارفرما خطاب به کارگران گفته اند یا با رضایت خودتان این برگه های تسویه حساب را نوشته و امضا میکنید یا اخراج از کار! در این برگه ها آمده است که کارفرما همه حق و حقوق کارگران را تسویه و پرداخت نموده و از جهت مطالبات و دستمزدهای معوق٬ هیچیک از کارگران هیچ طلبی از کارفرما ندارند. این یعنی نهایت فساد و تعفن و جنایت سرمایه داری برعلیه ما کارگران و زحمتکشانی که در این آشفته بازار فقر و فلاکت و تورم و گرانی در چنگال حکومت اسلامی گرفتار آمده اند. اکنون و در سال جدید روش جدید جنایتکارانه اخذ اجباری برگه های دروغین تسویه حساب به خط و امضای خود کارگران و برعلیه خود کارگران در بسیاری از مراکز صنعتی و کارگری توسط سرمایه داران و عوامل حکومت اسلامی در حال اجراست. این حربه جاده صاف کن دزدی هرچه بیشتر از دستمزدهای ناچیز کارگران و زمینه ساز اخراج و بیکار سازیهای وسيع تر در آینده است.

شرکت راه و ساختمان جنرال مکانیک (غرب تهران) هم اکنون با بیش از 50 کارگر با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای به اصطلاح 330 هزار تومانی و ساعت و شیفت کاری فعلا نامعلوم در حال حاضر طرف قرارداد شهرداری تهران و مجری و سازنده انواع اتوبان و پل های روگذر در غرب تهران است.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢ مه ۲۰١۲ – ١٣ ارديبهشت ١٣٩١