فعاليتهاى حزب در اول ماه مه

سوئد
گوتنبرگ: روز اول ماه مه، طبق سنت هر ساله، چادر اطلاعاتی حزب اتحاد کمونیسم کارگری از ساعت 9 صبح در میدان "آهن" برپا شد. احزاب و سازمانهای مدافع حقوق کارگر هم میزها و چادرهای اطلاعاتی خود را برپا کردند. از ساعت 10 صبح کم کم تجمع فعالان چپ و سوسیالیست  شروع شد. همه جا صحبت و بحث حول تجمعات و اعتراضات کارگری بود. اطلاعیه  اول ماه مه در میان بازدید کنندگان پخش شد. ساعت 14 راهپیمایی با شعار اتحاد انترناسیونالیستی طبقه کارگر شروع شد. باندرولهای حزب همراه با پلاکاردهایی از مارکس توجه مردمی که برای شرکت در مراسم اول مه آمده بودند قرار گرفت و از آنها عکس گرفته می شد. در آخر راهپیمایی سخنرانی کریم نوری مبنی بر اینکه در اول ماه مه اعلام می کنیم که این دنیای وارونه را از قاعده اش بر زمین خواهیم گذاشت و دنیای بهتری خواهیم ساخت، مورد استقبال تجمع کنندگان در میدان اصلی شهر قرار گرفت.

آلمان
در کلن آلمان تشکيلات حزب مبادرت به برپائى چادر و ميز کتاب و توزيع ادبيات حزب کرد.

کانادا
در تورنتوى کانادا فعالين حزب در تظاهرات اول مه شرکت کردند و در طول تظاهرات با شعار کارگران جهان متحد شويد و مرگ برسرمايه دارى رژه رفتند. در محل اجتماعات محمود احمدى از اعضاى رهبرى حزب سخنرانى کرد که مورد توجه و استقبال حاضرين قرار گرفت. اين سخنرانيها با استقبال رسانه ها مواجه شد و برخى شبکه هاى خبرى در باره سرمايه دارى و سوسياليسم و جنبش ٩٩ درصد با محمود احمدى گفتگو کردند.