قطعنامه و بيانيه دفتر سياسى حزب٬
شورای پایه گذاری حکومت کارگری - سوسیالیستی

١ - جامعه ایران در آستانه تحولات تعیین کننده و سرنوشت سازی قرار دارد و مساله آلترناتیو حکومتی و حکومتی که باید جایگزین رژیم جمهوری اسلامی شود در صدر اولویتهای سیاسی جامعه قرار گرفته است.

٢ -  حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و استقرار فوری یک حکومت کارگرى٬ يک جمهوری سوسیالیستی٬ تلاش میکند. جمهوری سوسیالیستی نظامی متضمن نابودی استثمار سرمایه و لغو مالکیت خصوصی بر وسائل کار و تولید و تبدیل آن به دارایی جمعی کل جامعه است. در جمهوری سوسیالیستی بجای تولید برای سود٬ تولید برای رفع نیازهای همه مردم و برای رفاه هر چه بیشتر همه انسانها مینشیند. جمهوری سوسیالیستی حکومتی شورایی و متضمن اعمال حاکمیت توده های مردم در سطوح مختلف در جامعه است. انقلاب کارگری علیه رژیم اسلامی عملی ترین٬ کوتاه ترین و انسانی ترین راه رسیدن توده های کارگر و مردم زحمتکش به حکومت مطلوبشان است.

٣ - اپوزیسیون راست٬ اعم از ناسیونالیستهای محافظه کار٬ قوم پرستان و نیروهای جنبش ملی – اسلامی٬ به تلاش برای شکل دادن به آلترناتیو حکومتی خود ابعاد گسترده ای بخشیده اند. این تلاشها را ما اکنون در تشکلاتی با نامهایی مانند "کنگره ایرانیان"٬ "شورای ملی ایرانیان"٬ و امثالهم مشاهده میکنیم. این جریانات میکوشند با حمایت دول ارتجاعی غربی به آلترناتیوهایی ارتجاعی و استبدادی مانند "کنگره ملی عراق" و یا "شورای موقت لیبی" شکل داده و با زور تبلیغات منکوب کننده دستگاه تبلیغاتی غرب و مهندسی افکار عمومی به جامعه حقنه کنند. ماهیت این آلترناتیو ها کاملا روشن است. ارتجاعی، استبدادی، استثمارگرایانه و ضد انسانی اند. تلاش مذبوحانه ای برای جلوگیری از دخالت آزاد و آگاهانه مردم در تعیین آلترناتیو حکومتی آتی در جریان است. این نیروها از هم اکنون برای پیشروی آلترناتیو خود به تحریم اقتصادی، حمله نظامی و جنگ و نابودی جامعه امید بسته اند. کودتا و بند بست از بالای سر مردم و گره زدن فعالیتهای خود به قطب تروریستی دولتی راه عمومی به قدرت رسیدن این جریانات است. حزب آلترناتیو این جریانات را به عنوان موانعی در پروسه نابودی بنیادهای اقتصادی و سیاسی حکومت اسلامی نقد و افشاء میکند .

٤ - در این شرایط حساس و سرنوشت ساز، بیش از هر زمان دیگری، لازم است که کمونیسم و کارگر نیز آلترناتیو حکومتی خود را بعنوان آلترناتیو متضمن آزادی، برابری و رفاه همگان، بعنوان آلترناتیو مطلوب توده های مردم در جامعه، اعلام کند و برای تحقق آن بیشترین نیروها را گرد آورد.

از اینرو حزب اتحاد کمونیسم کارگری طرح "شورای پایه گذاری حکومت کارگری - سوسیالیستی" را در دستور قرار میدهد و تلاش میکند تا کلیه نیروهای کمونیست٬ کارگری٬ چپ٬ انقلابی٬ رادیکال٬ آزادیخواه و برابری طلب را به این بیانیه جلب کند.

طرح "شورای پایه گذاری حکومت کارگری - سوسیالیستی "

به منظور شکل دادن به حکومتی که متضمن آزادی٬ برابری و رفاه همگان در فردای سرنگونی رژیم اسلامی باشد٬ حکومتی که در آن مردم بر سرنوشت و مقدرات خویش حاکم شوند و استبداد، استثمار، تبعیض، نابرابری و ارتجاع در کلیت خود نابود شود٬ ما منادیان آلترناتیو کارگری - سوسیالیستی برای تحقق شرایط زیر تلاش میکنیم:

الف: ما برای استقرار یک نظام آزاد سوسیالیستی در فردای سرنگونی حکومت اسلامی تلاش میکنیم. جامعه ای که در آن استثمار نیروی کار و کار مزدی غیر قانونی است٬ مالکیت خصوصی بر وسائل کار و تولید لغو شده و به دارایی جمعی کل جامعه تبدیل می شود. جامعه ای که در آن هدف فعالیت اقتصادی نه تولید سود برای سرمایه بلکه رفع نیازمندیهای متنوع و گسترده همگان در جامعه است. یک شرط تحقق چنین جامعه ای استقرار فوری یک حکومت کارگری است .

ب: حکومت کارگری به لحاظ سیاسی٬ حکومتى مبتنی بر سيستم شورایی و دخالت مستقیم و مستمر مردم در امر حاکمیت است. اعمال حاکمیت در تمامی سطوح جامعه٬ از سطح محلی تا سطح سراسری٬ توسط شوراهای خود مردم انجام می گیرد که هم به مثابه قانونگذار و هم مجری قانون عمل میکنند. عالیترین ارگان حکومتی کشور کنگره سراسری نمایندگان شوراهای مردم خواهد بود.

ج: حکومت کارگری تضمین کننده آزادیهای وسیع سیاسی و مدنی٬ بی قید و شرط٬ گسترده و برابر برای همه و رفع هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت٬ تابعیت٬ تعلقات قومی، ملی، نژادی و مذهبی و سن در جامعه است.

د: حکومت کارگری تضمین کننده بالاترین سطح رفاه و زندگی و امنیت اقتصادی در جامعه برای همگان است .

 

حکومت کارگری - سوسیالیستی در گام اول خود فرامین زیر را صادر و به اجراء خواهد گذاشت:

١ -  انحلال کليت حکومت اسلامى٬ انحلال ارتش و سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح حرفه ای و نیز کلیه سازمانهای نظامی و انتظامی و جاسوسی و اطلاعاتی رژیم اسلامی .

٢ -  محاکمه سران رژیم اسلامی و کليه دست اندر کاران جنايت علیه مردم .

٣ -  اعلام جدایی مذهب از دولت و آموزش و پرورش. لغو کلیه قوانین و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند. آزادی مذهب و بی مذهبی. برقراری یک دولت و نظام سیاسی مدرن و سکولار. مصادره و بازپس گیری کلیه اموال و دارایی ها و اماکنی که نهادهای مذهبی در طول حکومت رژیم اسلامی به زور و یا از طریق دولت و نهادها و بنیادهای مخلتف صاحب شده اند. قرار گرفتن این اموال و اماکن در اختیار نهادهای منتخب مردم برای استفاده های عام المنفعه.

٤ -  اعلام و استقرار آزادی های بی قید و شرط عقیده٬ بیان٬ مطبوعات٬ اجتماعات٬ تشکل٬ تحزب و اعتصاب. دفاع از آزاديها به قدرت ارگانهاى مستقل و انقلابى مردم.

٥ -  اعلام برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد در حقوق مدنی و فردی و در کلیه شئون سیاسی و فرهنگی و اجتماعی. لغو کلیه قوانین و مقرراتی که ناقض اصل برابری و آزادی زن و مرد در جامعه باشد. لغو جدا سازیها و آپارتاید جنسی. آزادى بى قيد و شرط انتخاب نوع پوشش .

٦ -  اعلام برابری کامل حقوق همه شهروندان٬ صرفنظر از جنسیت٬ مذهب٬ ملیت٬ نژاد و تابعیت.

٧ -  لغو مجازات اعدام. ممنوعیت هر گونه دستگیری یا زندانی کردن به بهانه ابراز عقیده و بیان. لغو "جرم سياسى".

٨ -  اعلام رفاه همگانى بعنوان يک حق پايه اى و تلاش براى استقرار آن. تعیین حداقل دستمزد مکفى توسط نمایندگان تشکل های سراسری کارگری. پرداخت بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد بیکار و آماده به کار. پرداخت بیمه بازنشستگی معادل حداقل دستمزد رسمی .

۹ -  تامین طب و درمان رایگان و قابل دسترس، آموزش رایگان در تمامی سطوح، تامین مسکن مناسب برای همگان: هزینه مسکن نباید از ده درصد درآمد فرد یا خانواده بیشتر باشد .

١۰ - سازماندهی و برگزاری نشست نمایندگان شوراهای مردم توسط دولت انقلابی کارگرى بمنظور تدوین قانون اساسی حکومت کارگری و سوسياليستى.

***
این قطعنامه و بیانيه با اکثریت آرای دفتر سیاسی حزب به تصویب رسید .