کارکنان موسسه زبان ارتباطات
یکماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدهای 60 نفر کارکنان موسسه آموزشی زبان ارتباطات تاکنون پرداخت نشده است. امروز چهارم اردیبهشت ماه در حالیکه جمعی از کارکنان زحمتکش برای دریافت دستمزدهایشان به "رود ابر" مدیر موسسه مراجعه نموده بودند. با جواب منفی ندارم و آمیخته به تمسخر رود ابر مواجه شدند. رود ابر گفته است: حالا حالا اصلا به فکر پول نباشید. اوضاع خیلی به هم ریخته است. هیچ قول و وعده ای به شما نمیدهم باید ببینیم آینده چه میشود.

عدم پرداخت دستمزدهای بسیار ناچیز و چندین برابر زیر خط فقر در حالیست که تورم و گرانی بیداد میکند. هزینه های زندگی از مسکن و خوراک و پوشاک و درمان تا همه نیازهای ابتدایی و روزمره زندگی سیر صعودی لحظه به لحظه دارد. ثروتهای میلیاردی در چنگال سرمایه داران و آخوندهای مولتی میلیاردر جانی و فاسد و دریایی از فقر و محرومیت و گرسنگی و فلاکت در همه جا موج میزند. این است کارنامه سیاه و خونین 33 ساله حکومت ننگ و کثافت اسلامی سرمایه داران!

موسسه زبان ارتباطات (آموزش زبانهای خارجی) با 60 نفر کارکنان قراردادی با قراردادهای یکساله و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری صبح تا شب در خیابان ستارخان تهران واقع است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢٢ آوریل ۲۰١۲ – ٣١ فروردين ١٣٩١