کارگران سازمان انتقال خون تهران
دستمزدهای اسفند و عیدی پایان سال معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدهای اسفند ماه و عیدی و پاداش و سنوات بیش از 60 نفر از کارگران بخش خدمات و تدارکات سازمان انتقال خون تهران و پایگاههای مربوطه آن که در سطح شهر تهران مستقرند تا روز هفدهم فروردین ماه پرداخت نشده است. مراجعات و پیگیریهای مکرر کارگران به عوامل حکومت اسلامی در سازمان انتقال خون در روزهای پایانی سال و همچنین در چند روز گذشته برای دریافت دستمزدهای پرداخت نشده به نتیجه ای نرسیده است. برخی از اوباش حکومتی در سازمان انتقال خون در حالیکه در آخرین روزهای پایان سال تحت عناوین ماموریت، پاداش پایان سال، کارانه و... پولهای دهها میلیونی به جیب زده اند و حتی دستمزدهای ناچیز کارگران را هم بالا کشیده اند. حالا در جواب کارگران با تمسخر و تهدید به اخراج میگویند بودجه نداریم، پول نیست و ...

یکی از کارگران میگفت: ساعت کاریمان از 8 صبح تا 8 شب است البته بعلاوه تعطیلات، در ازای این همه کار در محیطهای آلوده که احتمال خطر ابتلا به هر نوع بیماری خطرناک و مسری خونی هم هست٬ دستمزدمان را بر طبق قانون کار این حکومت که در جهت منافع سرمایه داران و از ما بهتران و برطبق قانون جنایت اسلام و خداست 300 هزار تومان قرار داده اند، حالا از پرداخت همین 300 هزار تومان هم طفره می روند. من کارگر نتوا نستم در شب عید دو دست لباس برای بچه هایم بخرم؟ حالا این شریعتی مدیر مالی انتقال خون که از اون جاسوس های حرفه ای است و دمش هم به حکومت وصل است بیش از دو هفته است که برای مسافرت و تعطیلات عید با هزینه های آنچنانی به کشورهای خارجی رفته است.

در بیش از 30 پایگاه انتقال خون در سطح شهر تهران بیش از 60 نفر کارگران خدماتی و تدارکاتی با ساعت کاری از 8 صبح تا 8 شب و کار اجباری در تعطیلات با دستمزدهای 300 هزار تومانی و قراردادهای موقت سفید امضا در تحت شرایط سنگین و آلوده کاری مشغول به کارند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٠ آوريل ٢٠١٢ – ٢٢ فروردين ١٣٩١