کارگران اداره برق (توانیر تهران) منطقه یادگار شمالی
6 ماه دستمزد و عیدی پایان سال معوق!

 

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدهای 6 ماهه دوم سال 1390 و عیدی و پاداش و سنوات بیش از 3000 نفر از کارگران توانیر تهران تاکنون پرداخت نشده است. در آخرین روزهای پایانی سال مبالغ ناچیزی حدود 500 هزار تومان بعنوان اللحساب؟! به حساب کارگران واریز شده اما همچنان خبری از محاسبه شفاف و پرداخت دستمزدهای کارگران نیست.

پرداخت انواع مساعده و اللحساب شگرد سرمایه داران در قاموس حکومت اسلامی برای ماستمالی و دزدی دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر کارگران است. کارگران توانیر تهران تحت پو شش و طرف قرارداد انواع شرکتهای انگل پیمانکاریند. شرکتهای انگل پیمانکاری که هر یک به طریقی متعلق و وابسته به عوامل و باندهای فاسد حکومت اسلامیند.

کار سنگین و توانفرسا، ماموریتهای مداوم خارج از شهری، دستمزدهای بسیار ناچیز و اندک و عدم پرداخت بموقع همین دستمزدها، کار در فضای تحقیر و ارعاب و فشار روانی٬ اوضاع را در میان کارگران توانیر تهران ملتهب و بحرانی نموده است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٠ آوريل ٢٠١٢ – ٢٢ فروردين ١٣٩١