یادداشت سردبیر، شماره 249
سیاوش دانشور
فاشيست برو گمشو!

فاشیسم ایرانی – اسلامی تحفه "جدیدی" به بازار آورده است. رادیو شبکه یک جمهوری اسلامی در اصفهان روز 12 فروردین طی ابلاغیه ای اعلام کرد که روز سیزده بدر "به منظور رفاه حال مردم از ورود افاغنه به کوه صفه و پارک های شهر اصفهان جلوگیری می شود".

جمهوری اسلامی در شهرهای محتلف ایران مرتبا به مهاجران و کارگران زحمتکش افغانستانی تهاجم میکند. بطور موسمی و طبق دستورالعمل سراسری نیروی انتظامی٬ هر روز اول صبح٬ مزدوران انتظامی هر کلانتری با همراهی چندین دستگاه مینی بوس در حوزه خود به گشت و تعقیب و بازداشت مهاجران افغانستانی می پردازند. به مراکز اصلی کار و زندگی کارگران افغانستانی که عمدتا ساختمانهای نیمه کاره و در حال احداث و همچنین مراکز باز یافت زباله در سطح شهر تهران است یورش میبرند. برخورد ماموران انتظامی حکومت اسلامی با کارگران و مهاجرین بی پناه افغانستانی بسیار خشن و وحشیانه و توام با ضرب و شتم در انظار عمومی است! در بسیاری از موارد این تهاجمات روزمره با هدف سرکیسه کردن و اخاذی صورت میگیرد. ماموران انتظامی در مقابل دریافت رشوه از کارگران افغانستانی اقدام به آزادی آنها می نمایند. اخاذی و دریافت رشوه از مهاجران و کارگران زجر کشیده افغانستانی در مقابل آزادیشان برای ماموران سرکوبگر حکومت اسلامی به یک منبع کسب درآمد تبدیل شده است! گاها فشار و سرکوب آنچنان شدید است که مهاجران افغانستانی از ظاهر شدن در اماکن و معابر عمومی٬ در استفاده از مراکز درمانی٬ و حتی از بابت خرید و تهیه نان و خوراک روزانه خود داری می کنند !

در چند سال گذشته طرحی را اجرا کردند که مطابق آن شهروندان افغانستانى فاقد مدارک قانونی اقامت در ایران را در "اردوگاههایی" زندانی کنند. جمهورى اسلامى از تجارب دولت اسرائيل استفاده کرد و اردوگاه هائى شبيه به اردوگاههاى فلسطينيان را براى شهروندان افغانستانى تدارک ديد. این طرح با قصاوت اجرا شد. اولین کهریزک ها را برای کارگران و مهاجران افغانستانی ساختند. با اعمال زور و خشونت فرزندان را از خانواده ها جدا کردند و با کتک کارگران را سرکار دستگير و ديپورت کردند. عکس و جزئیات برخی از قربانیان این سیاستها در بيمارستانهاى کابل و کسانى که زير شکنجه جانشان را از دست دادند توسط شاهدان عينى در اخبار منعکس شد. این یک طرح اسارت جمعی و پاکسازى کثيف قومى بود. البته، مثل هميشه، هر فاشیستی "توجيهات اقتصادى" براى سياست روزش در جیب دارد. کمپين پاکسازى قومی را با ریختن اشک تمساح براى "جوانان بيکار خودمان" شروع کردند !

کارگران افغانستانی در ایران در دشوارترین شرایط توسط سرمایه داران "وطنی" استثمار میشوند. کارگران افغانستانی بی حقوق ترین و محرومترين بخش طبقه کارگر ايران هستند. سرکوب خونين، زندگى تروريزه شده، تبليغات راسيستى مداوم در رسانه ها و توسط ارگانهاى دولتى، دستمزد کمتر، ساعت کار طولانى٬ کار شاق و طاقت فرسا، منشا سود سرشار سرمایه داران در ایران بوده است. بساط لفت و ليس سرمايه دارى در ايران با کار کارگر- چه متولد ايران و چه مهاجر- ميچرخد و تمام جلال و جبروت اين مرتجعين را کارگران تامين کرده اند !

فاشيسم ايرانى و فاشيسم آلمانى و اسرائيلى از یک قماش اند. کودکان شهروندان افغانى را صرفا بدليل نداشتن يک تکه کاغذ به اسم شناسنامه از تحصيل محروم کردند، مرتبا اتهام "قاتل و دزد و تجاوزگر" را بالاى سر اين مردم شريف نگاهداشته اند. مانند هر فاشيست ديگری در دنيا "منشا بيکارى را مهاجرين قلمداد ميکنند". قبلتر حکم تير را در مشهد و خراسان برايشان صادر کردند. با شکنجه و غارت اموالشان دستگير و ديپورتشان کردند. سياست اسارت در اردوگاهها را پيش کشيدند و امروز از وروشان به پارکها ممانعت میکنند. یک منشاء توجیه این جنایت طوق لعنت "مليت افغانى" است. "مليتى" که هيچکس خود داوطلبانه انتخاب نميکند و ظاهرا راه گریزی هم از آن نیست. ظاهرا میشود عقیده، مذهب و مرام دیگری داشت اما "ملیت" آن طوق لعنتی است که گویا برای ابد بر پیشانی انسانها حک شده است. دستگيرى، اخراج، و زندانى کردن کارگران و خانواده های شهروندان افغانستانى هدفى جز رواج خرافه ملیت و ناسيوناليسم با هدف ضربه زدن به اتحاد و خودآگاهی طبقه کارگر ندارد. اين تعرضى عليه انسانیت و طبقه کارگر ايران بطور کلى است. کارگران فريب این سیاستهای سرمايه داران "خودى" که به فکر "جوانان بيکار خودمان" است را نميخورند! کارگران ميدانند سرمایه  مرز نمی شناسد، کارگران ميدانند سرمايه به کارگر نه به چشم یک انسان بلکه به چشم یک ابزار تولید سود نگاه ميکند و از موقعيت کارگر مهاجر براى پائين نگهداشتن سطح دستمزدها و ايجاد رقابت میان صفوف طبقه کارگر استفاده ميکند. کارگران ميدانند خرافه "مليت و تفاوتهای ملى" تنها زنجير بردگى طبقه ما را محکم ميکند. کارگران فريب اين تبليغات پوچ فاشيستى را نميخورند !

کارگران تبليغات فاشيستى حکومت اسلامى و تهاجم سرکوبگران به بخشى از هم طبقه هاى خود را قويا محکوم ميکنند. کارگران در مقابل اين ارتجاع فاشيستى که هدفش را تضعيف کل طبقه کارگر و رواج خرافات ملى قرار داده است، سياست همبستگى طبقاتى و اتحاد کارگرى را پيش رو ميگذارند و بر همسرنوشتى طبقه کارگر بعنوان يک موجوديت جهانى تاکيد ميکنند. اين جمهورى اسلامى و سرمايه داران هستند که به هزينه کارگران و از جمله شهروندان افغانستانى زندگى طفيلى خود را ميگذرانند.

ما سياست پاکسازى قومى جمهورى اسلامى را قویا محکوم و براى شکست اين سياست تلاش خواهیم کرد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای جامعه ای آزاد و بدون تبعیض بر حسب "ملیت"، تابعیت، محل تولد، جنسیت و مذهب مبارزه میکند .مهاجرین افغانستانی بايد بدون قيد و شرط از تمامی حقوق شهروندی برخوردار باشند. از نقطه نظر کمونیسم و طبقه کارگر این افراد شهروندان متساوی الحقوق جامعه هستند. دست فاشيستها از زندگی شهروندان افغانستانی ساکن ایران کوتاه !فاشیست برو گمشو!

4 آوریل 2012