کافر همه را به کیش خود پندارد !
در حاشیه آغاز بکار دور جدید جدل آنلاین
نسرین رمضانعلی

 

ماشین جدل آنلاین* تولیدات مونتاژی خود را دوباره آغاز کرده است. آذر ماجدی حرکت اعضای دفتر سیاسی، کمیته مرکزی و کادرهای این حزب را در تولید تقویمی شامل عکس های لخت زنان و ویدئو کلیپی از زنان نیمه برهنه نقد کرده است. این یک نقد جدی و سیاسی است. آذر ماجدی این اقدام را در متن راست روی ها و زیگزاگ زدن های این حزب در ۵-۶ سال اخیر و سبک کار آکسیونیستی و غوغا سالاری این حزب قرار داده است. او گفته است که آنها «مختار و مجازند» که هر کاری می خواهند انجام دهند، از چاپ عکس لخت گرفته تا هر کاری که به مخیله شان خطور می کند. این عین آزادی بیان و ابراز وجود است؛ اما حق ندارند آنرا باسم کمونیسم کارگری بنویسند. آذر ماجدی در پایان می نویسد که: «اینها هیچ ربطی به کمونیسم کارگری ندارند و فقط یک اسم را یدک می کشند و این اسم را نیز همچون تمام پدیده های دیگر از محتوا خالی کرده اند . »

این نقد سیاسی آذر ماجدی با هجمه برخی کادرهای بسیار «با فرهنگ و مودب» این حزب مواجه شده است. بعضی دست کلاه مخملی های «وطنی» را از پشت بسته اند. برخی به سبک خاله زنک هایی که در کوچه تخمه می شکنند و پشت مادر زن و مادر شوهر و عروس و جاری صفحه می گذارند، وارد بحث شده اند. به خیال خود خیلی هوش نشان داده اند و علت نقد آذر ماجدی را در «حسادت» او توضیح داده اند. تز حسادت را لیدر این حزب در زمان اوجگیری اختلافات سیاسی درون حزب اختراع کرد. تمام اختلافات سیاسی و تئوریک ما را با یک کلمه پر محتوای «حسادت» برای اعضای حزب توضیح دادند.

باید گفت که کافر همه را به کیش خود پندارد! حسادت نقش مهمی در سرنوشت ناگوار این حزب ایفاء کرد؛ اما این دوستان لطف کرده و فرا افکنی می فرمیایند. از حسادت بر سر لیدری میان لیدر فعلی و لیدر سابق که اکنون در یک حزب دیگر کودتا کرده است. حسادت برای ظاهر شدن بر صفحه تلویزیون، چون ظاهرا هر که صورتش بر صفحه تلویزیون پیدا می شد، بلافاصله به رهبر مردم بدل می شد! از پشت پا گرفتن برای رفیق دیروز تا وفاداری به رهبری حاکم ثابت شود و پست و مقامی گرفته شود و قس علیهذا .

ما اینها را از نزدیک دیدیم. این حرکات حقیر مشمئزمان کرد. و وقتی دیدیم که درخت از ریشه کرم زده است، این حزب را ترک کردیم تا حزبی بسازیم تا صلابت سیاست و تئوری مارکس و حکمت را نمایندگی کند. اینها در آن زمان ماشین جدل آنلاین شان را فعال کردند و تمام انسان های آزادیخواه، شریف و کمونیست را مشمئز کردند. حالا هم که با یک نقد کوبنده روبرو شده اند، دوباره به تنها سلاحی که می شناسند و در آن تبحری دارند، روی آور شده اند. از اینها بیش از این انتظار و توقعی نمی توان داشت. اینها را همه می شناسند. اما شاید بد نباشد بهشان توصیه کنیم که دیگر بیشتر از این آبروی خود را بباد ندهند.

* باور کنید که توصیف لجن آنلاین برای آن مناسب تر است .