کارگران شرکت مشاورین قدس نیرو
دستمزدهای معوق!

فقط 20% دستمزدها قابل پرداخت است! این جواب "غفوری فر" مدیر شرکت مشاورین قدس نیرو به بیش از 1200 نفر کارگر معترض و به جان آمده است. 8 روز از پایان بهمن ماه گذشته، کارگران شرافتمند و زحمتکشی که جز فروش نیروی کارشان نه پس انداز و نه اندوخته ای دارند٬ در حالی که در چنبره گرانی و تورم و فقر روز افزون گرفتار آمده اند در انتظار دریافت دستمزدهای ناچیزشان هستند. اما خبری از پول و دستمزد نیست. سرانجام پس از چندین روز اعتراض و پیگیری عوامل کارفرما در مقابل اعتراضات کارگران مجبور به عقب نشینی شده و اعلام داشته اند به دلیل ناتوانی و بحران مالی فعلا قادر به پرداخت همه دستمزدهای بهمن ماه کارگران نبوده و روز یکشنبه فقط بطور متوسط 20% از دستمزدهای بهمن ماه را یعنی مبالغی بین 80 تا 100 هزار تومان را به حساب کارگران واریز نموده اند.

این در حالیست که غفوری فر و همه مدیران ارشد و پادوهای حکومت اسلامی علاوه بر درآمدهای چند میلیونی ماهیانه، علاوه بر همه دزدیهای آشکار و نهانشان، در این روزهای پایانی سال دستمزدهای ناچیز و نان شب خانواده های کارگری را در جهت دلالی و معامله گری و کسب سودهای بیشتر به گروگان گرفته اند. از قرار و با توجه به شرایط و قراین موجود غفوری فر به همراه عواملش در نظر دارند در این روزهای پایانی سال تا آنجا که برایشان مقدور است مبالغ مربوط به پاداش و عیدی پایان سال و دستمزدهای کارگران را بالا بکشند. اين شرايط به اوضاع ملتهب روانی و خشم و تنفر کارگران عليه کارفرما و سرمايه داران دامن زده است.

شرکت مشاورین قدس نیرو فعال در پروژه های پالایشگاهی و شیمیایی از زیر مجموعه های بنیاد جانبازان حکومت اوباش اسلامی است. درآمدهای میلیاردی شرکت به حسابهای بانکی مزدوران حکومت اسلامی در بنیاد جانبازان سرازیر میشود و رنج و محنت و فقر و گرسنگی به خانواده های کارگران تحمیل میشود. بیش از 1200 نفر کارگر با دستمزدهای 300 هزار تومانی پرداخت نشده و قراردادهای کاری از 6 ماه تا یکسال و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر در شرکت مشاورین قدس نیرو مشغول به کارند. دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان تخت طاوس تهران است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٨ فوريه ٢٠١٢ – ٩ اسفند ١٣٩٠