کارگران کارخانه نئوپان گیلان (صومعه سرا)
3 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ تا امروز هفتم اسفند ماه دستمزدهای 3 ماه گذشته آذر، دی و بهمن بیش از 150 نفر از کارگران کارخانه نئوپان گیلان پرداخت نشده است. "محمدی" مالک و مدیر کارخانه با ریاکاری و مظلوم نمایی در برابر کارگران معترض حاضر شده و با نشان دادن قبض برق پرداخت نشده کارخانه به کارگران گفته است: پول برای دستمزدهایتان ندارم٬ باور کنید اگر پولی بود این قبض را پرداخت میکردیم تا خط تولید کارخانه نخوابد.

یکی از کارگران میگفت: خط تولید کارخانه به راه است. ما 150 نفر در دو شیفت فشرده 12 ساعته کار میکنیم. هر روزه محصولات چوب نئوپان ما از طریق کامیونها بارگیری شده و به تهران و شهرستانهای دیگر ارسال میشود. محمدی و عواملش حاضر نیستند حتی یک ساعت کار کارخانه و خط تولید بخوابد. در مسیر این تولید و کار ما و بده بستان و معاملات٬ این سودهای فراوان است که به حساب محمدی سرازیر میشود. حالا مردیکه دزد (محمدی ) با وقاحت و بیشرمی در برابر ما کارگران و خانواده هایمان که بیش از 500 نفریم و 3 ماه است که ریالی دستمزد نگرفته و برای همه نیازهای زندگیمان از اجاره خانه تا نان شب معطل مانده ایم٬ ورق پاره به اصطلاح پول برق را آورده و میگوید به هزار امام و خدا و پیغمبر پول ندارم!

کارخانه چوب نئوپان گیلان واقع در صومعه سرا با بیش از 150 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماه تا یکسال و دستمزدهای پرداخت نشده 300 هزار تومانی در دو شیفت 12 ساعته کاری تولید کننده انواع چوب و تخته نئوپان میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٨ فوريه ٢٠١٢ – ٩ اسفند ١٣٩٠