کارگران شرکت آذین خودرو
یکماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ تا امروز دهم اسفند ماه بیش از 60 نفر از کارگران شرکت تولیدی آذین خودرو هنوز دستمزدها و مبالغ اضافه کاری مربوط به بهمن ماه را دریافت ننموده اند. عدم پرداخت دستمزدهای بهمن ماه در حالیست که برخی از عوامل کارفرما اعلام داشته اند با توجه به کسادی بازار و بدهیهای شرکت احتمالا قادر به پرداخت عیدی و پاداش پایان سال و دستمزدهای اسفند ماه هم نخواهند بود. "رضایی" مدیر شرکت خطاب به کارگران گفته است: من بیش از این توانایی و کشش مالی برای پرداخت دستمزدهایتان را ندارم. یا باید تحمل کنيد و یا راه باز است بفرمایید تسویه حساب و اخراج.

یکی از کارگران میگفت: معلوم نیست این چه کار و بیگاری است که ما انجام میدهیم؟ ما کار میکنیم برای دستمزد، برای امکانات، برای زندگی و رفاه خانواده هایمان. اما متاسفانه در سایه سیاه این حکومت اسلامی و مشتی سرمایه دار بیکاره و سودجو کار ما کارگران به بیگاری تبدیل شده است. از صبح تا شب در بدترین شرایط نامناسب از ما کار میکشند در ازای هیچ. در پایان ماه به جای دستمزد کوهی از وعده های دروغ و تهدید بارمان می کنند و درب خروجی را به نشانه اخراج نشان می دهند. از قرار این قانون سرمایه داری و اسلام است که کار کنیم بدون دستمزد، کار کنیم در نهایت محرومیت و فقر و گرسنگی تا آخوندهای جنایتکار و سرمایه داران حسابهای بانکیشان از ثروتهای باد آورده فربه تر شود. بیش از یکماه است از شدت دندان درد و عفونت لثه در تمام شبانه روز به خود می پیچم. با انواع قرص مسکن خودم را سرپا نگه داشته ام. برای معالجه و درمان هم نه وقت و نه پولی در بساط نیست. در همچین مواقعی بیماری هم مشکلی است مزید بر اجاره خانه پس افتاده و گرانی و بدهکاری و فقر و محرومیت برای ما کارگران و خانواده هایمان.

در شرکت آذین خودرو واقع در میدان ونک تهران بیش از 60 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای موقت و سفید امضا با دستمزدهاى 300 هزار تومانی و ساعت کاری از صبح تا شب مشغول به کارند. آذین خودرو تولید کننده انواع روکش و کف پوش خودرو میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٩ فوريه ٢٠١٢ – ١٠ اسفند ١٣٩٠