کارگران تونل مترو تهران (شرکت بتن سازان مهر)
اخراج گسترده کارگران، 5 ماه دستمزد معوق!

در اطلاعیه قبلی در مورخ 14/10/90 اعلام داشتیم بیش از 350 نفر از کارگران شرکت پیمانکاری بتن سازان مهر مجری احداث خط یک مترو تهران مستقر در کارگاه خیابان شریعتی دستمزدهای 3 ماهه مهر و آبان و آذر را دریافت ننموده و علیرغم درخواست و اعتراضات کارگران عوامل کارفرما همچنان از پرداخت دستمزدها طفره میروند. "انصاری فر" مدیر شرکت در جواب کارگران معترض با تهدید به اخراج  و توهین گفته بود من تکلیف شماها را روشن میکنم. در طی 2 ماه گذشته نه تنها ریالی از دستمزدهای معوق کارگران پرداخت نشده بلکه دستمزدهای دو ماه دی و بهمن کارگران نیز پرداخت نگردیده است و روز هفتم اسفند ماه دستمزدهای معوق کارگران به 5 ماه میرسد. عدم پرداخت دستمزدها در حالیست که در طی 2 ماه گذشته تا امروز حدود 300 نفر از کارگران نیز در حالیکه 5 ماه دستمزد طلبکارند از کار اخراج و بیکار شده اند. در این مدت پیگیری و اعتراضات کارگران اخراجی برای بازگشت به کار و دریافت 5 ماه دستمزد معوق به دلیل مخالفت و کارشکنی کارفرما و حمایت ارگانهای فاسد و مزدور حکومت اسلامی سرمایه داران از انصاری فر و همدستانش عملا بدون نتیجه بوده است.

یکی از کارگران اخراجی میگفت: چند سال است در پروژه احداث خط یک متروی تهران (تجریش – بهشت زهرا) بطور شبانه روزی از ما کار کشیده اند. در این مدت تعدادی از کارگران در زیر آوار تونل یا جانشان را از دست داده اند یا مصدوم شده و جمع بیشتری از کارگران بعلت کار مداوم در تونل بعلت عدم نور و اکسیژن کافی و استنشاق گرد و غبار به آسم و بیماریهای ریوی گرفتار شده اند. حالا که احداث خط یک مترو رو به اتمام است٬ حالا که خرشان از پل گذشته و سودهای میلیاردی را به بهای کار و نابودی ما به جیب زده اند٬ در این دو ماه گذشته به تدریج و به بهانه های واهی 300 نفر از ما را از کار اخراج نموده اند. 5 ماه دستمزد معوقمان را هم نمیدهند. همه درها در این دنیای تاریک و سیاه به روی ما کارگران بسته است. حکومت اسلامی و قانونش، اداره کار و بیمه همه از انصاری فر حمایت میکنند. درسشان را خوب بلدند٬ سرشان توی یک آخور است. حالا ما بلاتکلیف مانده ایم، معلوم نیست دنبال کار بگردیم، معلوم نیست دنبال شکایت و 5 ماه دستمزدی را که بالا کشیده اند بدویم٬ یا هر روز با زجر و شرمندگی در برابر خانواده خود را از چهره عصبانی صاحبخانه پنهان کنیم.

شرکت بتن سازان مهر مجری احداث بخشهایی از تونل مترو تهران منطقه تجریش هم اکنون با 50 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای از 3 ماه تا یکسال و دستمزدهای پرداخت نشده 300 هزار تومانی و ساعت کاری ظاهرا از 7 صبح تا 5 عصر٬ اما بطور شبانه روزی و ایام تعطیل میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٨ فوريه ٢٠١٢ – ٩ اسفند ١٣٩٠