اعتصاب کارگران در فاز ١۵ پارس جنوبى
دستگيرى ١۵ نفر از اعتصابيون

بنا به خبر دريافتى٬ بيش از ١٠٠ نفر کارگران شرکت پناه ساز در مقابل درب ورودى فاز ١۵ عسلويه دست به اجتماع و اعتراض زدند و مانع تردد به درون پالايشگاه شدند. اعتصاب و اعتراض کارگران از اول صبح شروع شد و تا ساعت ٢ بعداظهر طول کشيد. کافرما و پيمانکار با کارگران وارد صحبت شدند و حوالى ساعت ١١ سپاه ١٢ الى ١۵ نفر از کارگران معترض را دستگير و بازداشت کرد.

اعتراض و تجمع کارگران بدليل عدم دريافت چهار ماه حقوق و عدم پرداخت عيدى بود. بدنبال دستگيريها و وعده يکى از عوامل مديريت مبنى بر پرداخت دو ماه حقوق در دو روز آينده اعتراض و اعتصاب کارگران ساعت ٢ بعدازظهر به پايان رسيد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٩ فوريه ٢٠١٢ – ١٠ اسفند ١٣٩٠