زنده باد 8 مارس، روز جهانی زن!
 

 

در گرامیداشت مبارزه آزادیخواهانه و برابری طلبانه زنان جهان، در همبستگی با مبارزه علیه آپارتاید جنسی حاکم بر ایران و خطر جنگ دو قطب تروریستی دولتی و اسلامی، صدای میلیونها انسان سرنگونی طلب در ایران باشیم.

سازمان آزادی زن از شما مردم آزادیخواه و برابری طلب، احزاب و سازمانهای انقلابی دعوت می کند تا در روز جهانی زن در کنار هم و در دفاع قاطعانه از 33 سال جنبش برابری طلبانه زنان ایران برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و استقرار آزادی و برابری و رفاه به خیابان بیاییم.
 

زمان: پنج شنبه 8 مارس2012، ساعت 16-18

مکان:  مرکز شهر گوتنبرگ سوئد، برونز پارکن، جنب مجسمه یوهانا

برای اطلاعات و هماهنگی بیشتر با شماره تلفن شهلا نوری تماس بگیرید. 0737262622


                               www.azadizan.net