چرا هما ارجمند برنده جایزه روبی سال ٢٠١١ شد؟

برای پاسخ به این پرسش بهتر است که از زبان خود پیشنهاد کنندگان او برای این جایزه و انتخاب کننده گانش بشنویم .

ما هما ارجمند را برای این جایزه انتخاب می کنیم زیرا که تلاش و پیگریش را برای رشد و بهتر شدن زندگی زنان و دختران نه تنها درتورنتو٬ اونتاریو٬ بلکه در سراسر کانادا و در سطح بین المللی شاهد بوده ایم. برای توضیح بیشتر توجه شما را به نکات زیر جلب می کنیم .
 
یاری دهنده و رهنما دهنده
 برای ما بسیار دشوار است که به تمامی کارهائی که هما انجام داده اشاره کنیم. بهر حال تنها به بخشی از فعالیتهای اجتماعی او  بمنظور معرفی اش برای جایزه روبی اشاره خواهیم کرد. به این منظور توجه تان را به بخشی از فعالیتهای اجتماعی هما جلب می کنیم .

هما یک مددکار اجتماعی است اما فعالیتهای او حتی در سطح شغلی بسیار فراتر از دامنه مسئولیتهائی است که سازمانش برای او تعیین کرده است. بخش اعظم زنان مورد خشونت واقع شده ای که به او مراجعه میکنند نه از طریق سازمان او٬ بلکه از طرف جامعه٬ دکتر٬ وکیل٬ قاضی٬ فعالین اجتماعی و افرادی که او را می شناسند٬ صورت میگیرد. کارهای او با هر زن مورد خشونت واقع شده بسیار فراتر از راهنمائی٬ معرفی به نهادها و حمایت کردن است. او هر زن مورد ستم واقع شده را عنصری میبیند که نه تنها باید شرایط ستم کشی خود را تغییر دهد بلکه باید بتواند در سطح اجتماعی عواملی که مانع رشد و استقلال و برابری زنان میشود را هم به چلنج بکشد.
 
در سطح اجتماعی او از طریق ایجاد و رهبری کمپینهای چون٬ یک سیستم آموزشی واحد٬ کمپین علیه ازدواج اجباری٬ کمپین علیه خواستگاری٬ کمپین علیه ازدواج کودکان٬ کمپین علیه چند همسری٬ کمپین علیه قتل های ناموسی٬ به دختران جوان و زنان امیدواری و جهت می دهد. به آنان این شهامت را می دهد که در مقابل آزار و خشونتها در خانواده و جامعه بایستند و چاره ای علیه خشونت سیستماتیک علیه زنان کنند .

هما چهره محبوبی است که رهبریش  در مبارزات زنان برای آزادی و برابری همراه با حضور فعالش در سطوح مختلف مبارزه٬ فعالیت در سطح گراس رووت٬ در سطح سیاسی و قانونی و لابیستی باعث شده که نه تنها بعنوان متخصص علیه خشونت در تمام کمنیتی ها و سازمانها و نهاد های همیاری به زنان در استان انتاریو و سراسر کانادا٬ شناخته شود بلکه او را بعنوان چهره ای پیگیر مدافع حقوق زنان و کودکان در سطح بین المللی بشناسند .

  شرکت فعالانه و در گیری هما  در مسائل و معضلاتی که مستقیما بر زن تاثیر می گذارند
در کانادا برجسته ترین فعالیت او رهبری کمپین بین المللی علیه دادگاههای اسلامی بود. مبارزه پیگیر و رادیکال او بر علیه دادگاههای مذهبی در امور خانواده موجب شد که لایحه ١٩٩١ که به تمام گروههای مذهبی٬ از جمله اسلامیها امکان میداد تا دادگاههای خود را در حل مسایل خانواده داشته باشند٬ لغو گردد. مبارزه او در همینجا به پایان نیافت او با فعالیتش در کمپین علیه چند همسری موفق شد تا توجه عموم را نسبت به این معضل که گریبان بخشی از زنان و دختران جوان مهاجر را گرفته جلب کرده و امروز حساسیت ویژه ای را در این رابطه در جامعه بوجود آورد. بنحوی که تعرض گروههای و سکتهای مذهبی به قانون مربوط به چند همسری در استان بریتش کلمبیای کانادا با مقاومت قدرتمندی مواجهه شد و غیر قانونی بودن چند همسری کماکان پابرجاماند. او هنوز یک کمپین را به زمین نگذاشته کمپین دیگری را برای بهبود بخشیدن وضعیت زنان آغاز می کند. فعالیت او در کمپین علیه قتل های ناموسی در دوره اخیر بر کسی پوشیده نیست. قتل چهار زن و دختر نوجوان خانواده شافیعی٬ به خاطر فعالیتها و افشاگریهای او بود که بعنوان یک مورد بارز توحش مذهبی٬ ناموس کشی٬ به رسمیت شناخته شده و وجدان عمومی را هر چه بیشتر نسبت به ستم کشی زنان در خانواده های مذهبی و اسلامی حساس ساخت. و یا فعالیتهایش برای یک سیستم آموزشی سکولار که کماکان ادامه دارد .
 
 کارهای والنتر هما
هما جدا از اینکه مسئول کمپین نه به دادگاههای اسلامی٬ کمپین علیه چند همسری٬ خواستگاری٬ ازدواج های اجباری٬ کمپین علیه قتل های ناموسی٬ تاکنون چندین کنفرانس٬ میزگرد و پنل در خصوص حقوق زنان و کودکان سازمان داده است.  مجری و تهیه کننده  برنامه میز گرد تلویزیونی در کانال تلویزیون راجر بود که مختص به حقوق زنان و کودکان بود. او در زمینه حقوق زن٬ کودک٬ گی و لزبین و خشونت علیه سالمندان سخنرانی٬ مقاله و کلاسهای آموزشی بسیاری برگزار کرده است. او همچنین عضو کمیته اجرائی سازان آزادی زن و سخنگوی کمپین در دفاع از حقوق زن در ایران و عضو سازمان غیرانتفاعی کالچرال بریج است. از فعالین و سخنگویان اصلی شبکه سراسری "یک سیستم آموزشی واحد" در استان انتاریو است .

 اعتقاد و تعهدش به برابری زن و مرد
اعتقاد غیر قابل وصف او به برابری زن و مرد٬ راهنمای او در تمام فعالیهای اجتماعی و سیاسی اش است. با تکیه به چنین اعتقادی جایگاه ویژه ای را در محیط کارش٬ در فعالیتهای اجتماعش و برخوردش با عموم یافته است. توجه او در حالیکه متمرکز به حقوق زن و کودک است به اینکه کلیه افراد جامعه باید از امکانات برابر برخوردار باشند نیز توجه خاصی دارد. برای او برابری درمقابل  قانون مستقل از رنگ پوست٬ جنسیت و محل تولد جزئی از مبارزه  او برای یک جامعه آزاد و برابر و عاری از فقر و محرومیتهای اجتماعی است.
 
برای همه تلاشهای خستگی ناپذیر و خالصانه و بی چشمداشت چند دهه٬ ما هما ارجمند را برجسته ترین کاندید جایزه روبی ٢٠١٢ پیشنهاد میکنیم .
  
بیوگرافی هما ارجمند
هما ارجمند در سال١٩٥٢ در ایران بدنیا آمد. او فعالیت سیاسی و اجتماعی را در سن ١٧ سالگی شروع کرد. او در انگلیس فیزیک پزشکی خواند و مشغول تدریس در همین زمینه در کالج و دانشگاههای بسیاری شد. از سال ١٩٧٠ تاکنون زندگی خود را وقف مبارزه برای حقوق زن کرده است. در زمستان ١٩٨٩ از ایران فرار کرد زیرا که جانش توسط جمهوری اسلامی بخطر افتاده بود. در آن زمان دخترش یکساله و پسرش ٦ ساله بود. هما ارجمند از سال١٩٩٠ در کانادا زندگی می کند. او جلسات٬ کنفراس ها٬ میزگردها٬ فرم ها و کنفرانس های مطبوعاتی بسیاری در خصوص مسائل زنان٬ کودکان٬ گی و لزبین برگزار کرده است. در سطح بین المللی او با نشریات٬ روزنامه نگاران٬ رادیو و تلویزیون مصاحبات متعددی انجام داده است. هما فعالانه بعنوان سخنران و مسئول کمپین در کنفرانسهای متعدد علیه دادگاههای اسلامی در کانادا و اروپا شرکت کرد. او بعنوان شخصی که باعث متوقف شدن دادگاههای خانوادگی مذهبی شده است شناخته شده است.
 
هما ارجمند مسئول کمپین های بسیاری است از جمله :

کمپین بین المللی علیه دادگاه های اسلامی
کمپین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی
کمپین علیه قتل های ناموسی
کمپین علیه چند همسری
کمپین علیه ازدواج های اجباری٬ خواستگاری٬
کمپین علیه ازدواج کودکان
کمپین برای یک سیستم آموزشی سکولار برای همه

جوایز اهدائی به هما
١٩ نوامبر  ٢٠٠٥ هما جایزه انساندوستی سال را در تورنتو در یافت کرد.
در سال ٢٠٠٥ هما بعنوان زن سال توسط مجله گزیت د فمس استان کبک انتخاب شد.
١٧ جون  ٢٠٠٦ هما جایزه انساندوستی کانادا را در یافت کرد.
مارس ٢٠١٠ مرکز پژوهشگران کانادا جایزه ای بنام او بعنوان "جایزه هما ارجمند برای مبلغین سکولاریسم" انتخاب کردند که اولینش به تارک فتاح در همان سال اهدا شد .
در سال ٢٠١٢ هما ارجمند جایزه روبی را در یافت کرد.
***

 Soroptimist International هما ارجمند را بعنوان زن نمونه سال ٢٠١٢ که به زنان برای ترقی و پیشرفت کمک شایانی کرده است٬ برای جایزه روبی (یاقوت)انتخاب کرده است که در تاریخ مراسم ٤ مارس به او اهدا خواهد شد. سورپوتیسم بین المللی یک سازمان جهانی مربوط به مسئله زنان است که در سال ١٩٢١ تاسیس شده و از ان جی او هایی است که با سازمان ملل همکاری دارد .