کارگران شرکت دریل جابر (رباط کریم)
5 ماه دستمزد معوق!

بیش از 20 نفر از کارگران شرکت تولیدی دریل جابر 5 ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند. دستمزدهای 5 ماهه شهریور، مهر، آبان، آذر و دیماه کارگران تا امروز پرداخت نشده و پیگیری و اعتراضات مداوم کارگران نیز برای دریافت دستمزدها بی نتیجه بوده است.

"حاجی کرشته" مدیر و مالک شرکت که از جمله ارازل حکومت اسلامیست و سالها در رکاب حکومت به قتل و شکنجه و سرکوب ارادت داشته است٬ هم اکنون از جمله سرمایه داران نو کیسه ای است که به پاس جنایات و خوشخدمتی هایش برای حکومت با دریافت انواع وامهای بدون بهره شرکت تولیدی جابر را راه اندازی نموده و به استثمار و دزدیدن دستمزدهای ناچیز کارگران مشغول است. حاجی کرشته خطاب به کارگران گفته است: مگر اوضاع و احوال را نمی بینید، همه جا به هم ریخته است، در محاصره اقتصادی هستیم، قیمت دلار به آسمان رفته، مواد اولیه به ما نمیدهند، همه چی گران شده٬ حالا با همه مشکلات این مملکت٬ شماها (کارگران) هم یقه منو چسبیده اند که ما دستمزد میخواهیم!

یکی از کارگران میگفت: 5 ماه برای این جانور کار کرده ایم، هر طور که دلش خواسته و به منفعتش بوده دستمزد و ساعت کار و شرایط کار را بطور جهنمی برایمان تعیین و تحمیل کرده، دستش توی دست سپاه و بسیج و اطلاعات و این حکومت بی همه چیز است، هر وقت احساس خطر کند ما را با بسیج و سپاه و اطلاعات و پرونده سازی و اخراج از کار تهدید میکند. حالا هم میگويد مملکت و حکومت به مشکل خورده، اگر شما کارگران و خانواده هایتان گرسنه و محرومید، اگر به اعتیاد و تن فروشی و کلیه فروشی و هزار و یک بدبختی دیگر افتاده اید بروید به جهنم چون اسلام و مملکت در خطر است. میخواهند بمب اتم بسازند، میخواهند بمب و اسلحه به سوریه و حزب اله بدهند، بر سر دزدی و سود جویی با امریکا و اروپا مشکل دارند٬ چرا ما کارگران باید تقاصش را بپردازیم؟

شرکت جابر واقع در رباط کریم با بیش از 20 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای موقت و سفید امضا و دستمزدهای 300 هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کاری صبح تا شب و اضافه کاری اجباری در همه تعطیلات تولید کننده دریل برقی و انواع وسایل جانبی میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۵ ژانویه ٢٠١٢ – ۵ بهمن ١٣٩٠