کارگران شرکت دنا
اخراج و 2 ماه دستمزد معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ تا روز بیست و هفتم دیماه دستمزدهای آبان و آذر ماه 20 نفر از کارگران شرکت دنا پرداخت نشده است. اعتراض و پیگیری کارگران برای دریافت دستمزدها ادامه دارد اما در مقابل "سلطانی" مدیر شرکت با کارشکنی و مخالفت و با توسل به حربه تهدید اخراج از کار از پرداخت دستمزدها طفره میرود. دستمزدهای 3 ماه قبلتر مرداد و شهریور و مهر نیز پس از کلی تاخیر و تعویق آن هم به دلیل فشار و اعتراضات کارگران در چند روز اخیر پرداخت شد.

در ادامه اعتراضات کارگران برای دریافت و افزایش دستمزدها٬ بنا به دستور سلطانی و برای ایجاد فضای وحشت و زهر چشم گیری در میان کارگران٬ در هفته های اخیر و به تناوب 5 نفر از کارگران خوشنام و باسابقه شرکت از کار اخراج شده اند. جرم کارگران اخراجی اعتراض علیه دزدیهای سلطانی، پافشاری برای افزایش و دریافت فوری دستمزدهای پرداخت نشده و همچنین اعتراض نسبت به شرایط غیر انسانی و پر فشار و استثمار وحشیانه در محیط کار بوده است. سلطانی در جایی گفته است: من اجازه نمیدهم احدی (کارگران) در برابرم گستاخی و زبان درازی نمایند، شرایط کار همین است که هست، این مملکت صاحب داره، قانون داره و کارگر محتاج و ارزان آنقدر زیاد است که با یک سوت همین الان 100 نفر در اینجا به خط میشوند .

یکی از کارگران میگفت: این سلطانی راست میگوید. این مملکت صاحب داره، صاحبش آقا امام زمان و گله های مفتخور و بیکاره آخوندها و سرمایه داران دزد و جنایتکارند، قانون هم دارد و قانونش را هم همین آخوندها و سرمایه داران بیشرف نوشته اند. بیکاری هم بیداد میکند. آنچنان فقر و محرومیتی به پا کرده اند که همین حالا دهها هزار کارگر بیکار و زحمتکش در حالیکه از صبح تا شب با فقر و نداری وهزار بدبختی دیگر دست و پنجه نرم میکنند به دنبال کار و یک لقمه نان شرافتمندانه سرگردانند. البته این جناب سلطانی یادشان رفته که بفرمایند این مملکت ارتش و سپاه و بسیج و اطلاعات و اوین و کهریزک و شکنجه گاه و چوبه دار و انواع سگهای اجیر شده را هم دارد تا هر صدای حق طلب و آزاديخواهانه را از حلقوم بیرون بکشند و سر به نیست کنند .

شرکت پوشش بام ساختمانی دنا با 20 نفر کارگر قراردادی با دستمزدهای 300 هزار تومانی پرداخت نشده، قراردادهای یکساله و ساعت کاری از صبح تا شب و کار اجباری در ایا م تعطیل در ازای مبالغ اضافه کاری بسیار ناچیز٬ ارائه دهنده و مجری نصب انواع پوششهای بام ساختمانی میباشد. دفتر شرکت در خیابان دولت در خیابان شریعتی تهران واقع است .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١٧ ژانویه ٢٠١٢ – ٢۵ دیماه ١٣٩٠