کارگران شرکت بستاب بنا
7 ماه دستمزد معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 150 نفر از کارگران شرکت پیمانکاری و ساختمانی بستاب بنا 7 ماه است که دستمزدی دریافت نکرده اند. دستمزدهای خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر ماه کارگران تا امروز پرداخت نشده و علاوه بر این تا چند روز آینده دستمزدهای دیماه نیز معوق خواهد شد. بهانه کارفرما در نپرداختن دستمزد کارگران بی پولی و عدم دریافت مطالبات شرکت از دولت و کسانی است که هم اکنون پروژه های کاریشان نیز به اتمام رسیده است.

نپرداختن دستمزد کارگران در حالیست که کار روتین شرکت بطور منظم و هر روزه ادامه داشته و پروژه ها و قراردادهای کاری شرکت یکی پس از دیگری به اتمام میرسند. پولهای میلیاردی به حسابهای بانکی مدیران شرکت و سرمایه داران سرازیر میشود. لفت و لیس حضرات سرمایه دار برقرار و به راه است اما کارگران و خانواده هایشان٬ که جمعیتی بیش از 600 نفر را تشکیل میدهند٬ 7 ماه است برای تامین ابتدایی ترین نیازهای گذران روزانه زندگیشان با فقر و نداری گرفتارند.

شرکت پیمانکاری و ساختمانی بستاب بنا با بیش از 150 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکساله و دستمزدهای 300 هزار تومانی مصوب قانون کار اوباش اسلامی و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و از 5 عصر تا شب و انجام کار اجباری در روزهای تعطیل٬ مجری و سازنده انواع پروژه ها و مجتمع های بزرگ ساختمانی در سطح شهر تهران بوده و دفتر مرکزی شرکت در خیابان وزرا تهران واقع است .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۶ ژانویه ٢٠١٢ – ٢۴ دیماه ١٣٩٠