اخراج گسترده کارگران شرکت مشاورین فجر و توسعه !

در اطلاعیه قبلی اعلام داشتیم بیش از 230 نفر از کارگران شرکت مشاورین ساختمانی فجر و توسعه دستمزدهای 5 ماهه مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر را دریافت نکرده و علیرغم پیگیری و خواست کارگران برای دریافت دستمزدهای پرداخت نشده "هنرور" مدیر شرکت با رندی و ریاکاری از جوابگویی به کارگران و پرداخت دستمزدهای معوق طفره میرود .

متاسفانه در طی چند روز اخیر علاوه بر عدم پرداخت دستمزدهای معوق کارگران بنا به دستور هنرور و بطور ناگهانی 200 نفر از کارگران شرکت که حداقل از 2 تا 5 سال سابقه کار داشته و در حالیکه هنوز قراردادهای کاری یکساله شان نیز به اتمام نرسیده است از کار اخراج و بیکار شده اند. کارگران اخراجی هنوز دستمزدهای 5 ماه گذشته را دریافت ننموده اند که مزید بر آن مشکل اخراج و بیکاری بیش از پیش معیشت و زندگی خانواده هایشان را هرچه بیشتر در ابهام و فقر بیشتر فرو برده است. هنرور در جواب کارگران اخراجی معترض گفته است: من بی تقصیرم، به دلیل فشارهای مالی و تحریم اقتصادی دولت طرح احداث و راه اندازی جایگاههای تامین گاز و سوخت سی ان جی را تعطیل نموده، ما دیگر قادر به کار نیستیم و نیازی به شماها نداریم .

تا امروز چهاردهم دیماه اعتراض و شکایات و مراجعات کارگران اخراجی به ارگانهای پادو حکومت اوباش اسلامی عملا بی نتیجه بوده و حتی کارگران اخراجی به دلیل امتناع و کارشکنی عوامل کارفرما موفق به تسویه حساب و دریافت دستمزدهای معوق نیز نشده اند. نپرداختن دستمزدهای بسیار ناچیز، بی پولی و فقر شدید بعلاوه اخراج و بیکاری که جنایت همیشگی  حکومت اسلامی و سرمایه داران علیه کارگران است، زندگی بسیاری از کارگران را به ورطه انهدام و تلاشی کشانده است .

شرکت مشاورین ساختمانی فجر توسعه از زیر مجموعه های جهاد دانشگاهی حکومت اسلامی در دانشگاه علم و صنعت است. این شرکت با بیش از 230 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکساله که هم اکنون 200 نفر از کارگران از کار اخراج شده و دستمزدهای 300 هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کاری از صبح تا شب و اضافه کاری اجباری، سازنده انواع جایگاههای سوخت بنزین و سی ان جی در سرتاسر ایران میباشد. سود و در آمدهای میلیاردی شرکت مستقیما به جیب عوامل و باندهای وابسته به حکومت اسلامی در جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت واریز میشود .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
4 ژانویه 2012 - 14 دیماه 1390