فراخون به تجمع و گرهمایی در 20 و 21 ژانویه  2012
بیاد فادیمه شهیندال و دیگر قربانیان ناموس پرستی

ده سال پیش فادیمه شهیندال بعد از دوره ای طولانی از مبارزه برای یک زندگی آزاد و به دور از سنت پرستی و مردسالاری در هنگام ملاقات با مادر و خواهرش در شهر اپسالا در سوئد به دست پدرش به قتل رسید. قتل فادیمه شهیندال در کشوری اتفاق افتاد که چندین دهه ادعای برابری و دفاع از حقوق شهروندان را به شعار اصلی خود تبدیل نموده بود. قتل فادیمه شهیندال نه اولین قتل در نوع خود بود و نه آخرین، پیلا اطرشی چند سال قبل از فادیمه و بعد از فادیمه، عباس رضایی در جنوب سوئد و ژیان در کاترینه هولم، تنها نمونه های بارزی از ادامه حیات عقب مانده ترین سنت ها در کشور سوئد در پناه سیاست نسبیت فرهنگی و رشد راسیسم است. به همین مناسبت سازمان آزادی زن و تشکل میخک سفید در دو روز متفاوت با برنامه های مختلف در گرامیداشت قربانیان ناموس پرستی و در دفاع از حق حیات انسانها، از همه شما انسانهای آزادیخواه و برابری طلب دعوت میکند که با شرکت در این آکسیونها و گردهمایی ها همبستگی خود را قربانیان ناموس پرستی نشان دهید و به سیاست های  نسبیت گرایی دولت سوئد اعتراض نمائید.


گردهمایی در گرامیداشت فادیمه شهیندال
  سخنرانی  و برگزاری میز اطلاعاتی
زمان: جمعه 20 ژانویه . ساعت 15 تا 17
در ساعت 17 قرار دادن گلهای میخک سفید را در یوتا کانال
مکان: برونزپارکن، مرکز شهر گوتنبرگ، سوئد
بحث آزاد:
ده سال پس از قتل فادیمه شاهیندال
نمایش فیلم
زمان: شنبه 21 ژانویه . ساعت 16 تا 18
مکان: سالن تجمع ویکتوریاهوست (هاگابیو)
برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای زیر تماس بگیرید
پروین کابلی. 0707744020
شهلا نوری. 0737262622
برگزار کننده:
سازمان آزادی زن و تشکل میخک سفید
ژانویه 2012