علیه اقدامات کثیف رژیم جمهوری اسلامی
حسن معارفی پور

نادر کیانی از مزدوران اطلاعات جمهوری اسلامی است که مدتی بعنوان نفوذی در حزب کمونیست ایران فعالیت داشت و نهایتا اخراج و به سر کارش در ایران برگشت. او مرتبا با جعل اخبار و مانور اطلاعاتی مشغول پرووکاسیون علیه کومله است. در جدیدترین اقدام مبادرت به انتشار مقاله سیاسی - انتقادی من در وبلاگ امنیتی اش کرده و فرستنده مقاله را نویسنده ذکر کرده است!! این اقدام شنیع و پاخورده لااقل در مورد من برای بار دوم است که صورت میگیرد و اقدام مشابه اش در سال قبل طی اطلاعیه ای توسط من محکوم شده است.لینک اطلاعیه قبلی ضمیمه است .

اختلاف سیاسی نیروهای اپوزیسیون ربطی به حکومت جنایتکار اسلامی ندارد و مزدورانش بیهوده تلاش میکنند که با مانور و گل آلود کردن فضا در خدمت اهداف کثیف شان بهره برداری کنند. ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد .

من این تلاش کثیف اطلاعاتی نادر کیانی و اربابانش را قویا محکوم میکنم. ما جواب این اقدامات را با گسترش مبارزه علیه جمهوری اسلامی، با بالا بردن هشیاری سیاسی میان نیروهای اپوزیسیون، و با افشای پیگیر مزدوران حکومت دم مرگ اسلامی خواهیم داد. نادر کیانی ها روز خودش باید جوابگوی همکاری امنیتی با جمهوری اسلامی باشند .

مرگ بر جمهوری جهل و جنایت اسلامی
زنده باد سوسیالیسم

لینک اطلاعیه قبلی
http://www.hasanmaarefi.blogfa.com/post-26.aspx