اخراج کارگران کارخانه مزدا ادامه دارد!

در اطلاعیه قبلی در تاریخ 13/8/90 اعلام داشتیم بنا به دستور "آشوری" مدیر کارخانه مزدا 11 نفر از کارگران اخراج و بیکار شده اند. کارگران اخراجی در حالیکه بخشهایی از دستمزدهای معوقشان را نیز دریافت نکرده بودند از کار اخراج شده و با اینحال نه کارفرما و نه عوامل حکومت اسلامی سرمایه در ادارات کار و بیمه و دیگر مراکز حکومتی به کارگران اخراجی در جهت رسیدگی به خواسته های برحق شان جوابگو نبوده اند.

ورشکستگی اقتصادی حکومت اسلامی و فساد مالی پاسدار کمیته چیهای مالک و سهامدار کارخانه مزدا از یک طرف و تحریمهای اقتصادی از طرف دیگر، تولید در کارخانه مزدا را با اختلال روبرو کرده است. با اینحال درآمدهای میلیاردی سهامداران کارخانه و شرکت انگل پیمانکاری راد مردان صنعت از قبل استثمار وحشیانه از کارگران همچنان برقرار است. موج اخراجها و بیکارسازیها و تحمیل کار بسیار فشرده تر به کارگران فعلا شاغل با هدف کسب سود بیشتر همچنان ادامه دارد.

در طی چند روز گذشته در یک اقدام جنایتکارانه دیگر و به دستور آشوری مدیر کارخانه 30 نفر دیگر  از کارگران بخشهای مختلف خط تولید از کار اخراج شده و به همراه خانواده هایشان از کار و به زبان سر راست تر از همین زندگی چندین برابر زیر خط فقر هم ساقط شده اند. اخراج کارگران یک جنایت آگاهانه و هدفمند سرمایه داران و حکومت اسلامیشان برای نیل به سودهای هرچه بیشتر به بهای نابودی زندگی کارگران و خانواده های محرومشان است. شمارش معکوس برای اخراج کارگران مزدا ادامه دارد. عوامل کارفرما برای پیشگیری از اعتراض یکپارچه کارگران اخراجها را بصورت انفرادی و در دسته های محدود چند نفره و در زمانهای مختلف به مرحله  اجرا میگذارند.

یکی از کارگران میگفت: صبح که به کارخانه مراجعه میکنیم و در مقابل درب ورودی کارت و ساعت ورود می زنیم، هیچ معلوم نیست که آیا امروز کاری را به آخر میرسانیم یا نه؟ یا میگویند بفرما اخراج! ترفندشان اینست هیچگاه همه را با هم اخراج نمیکنند. خیلی موذیانه و محترمانه میگویند بفرما برو منزل، فعلا نیاز کاری نداریم، هرگاه نیاز شد خودمان برای بازگشت به کار خبرتان میکنیم، اما تا امروز از میان همه کارگران اخراجی حتی یک نفر هم برسر کار باز نگشته است. اینها ما را بطور انفرادی، دسته دسته بتدریج از کار اخراج و بیکار می نمایند. تمام سعی شان این است که با سو استفاده از پراکندگی ما اهداف کثیفشان را به جلو ببرند. آنها که اخراج شده اند به جای خود، الان هیچ تضمینی هم برای ادامه کار کارگران فعلا شاغل هم وجود ندارد. اگر ما کارگران اخراجی و شاغل باهم کار را حتی برای یک روز تعطیل کنیم و دست به اعتصاب بزنیم کارشان تمام است. تسلیم میشوند و به التماس می افتند. نقطه ضعفشان همینجاست و نقطه ضعف ما کارگران هم عدم اتحاد و پراکندگی ماست.

بازگشت به کار کارگران اخراجی و محاسبه و دریافت دستمزدهای دوران بیکاریشان، لغو کار پیمانکاری و قراردادهای موقت و سفید امضا و برچیدن بساط شرکت انگل پیمانکاری راد مردان صنعت، استخدام رسمی و امنیت شغلی، بیمه بیکاری مکفی، 5 روز 6 ساعته کاری در هفته، افزایش فوری دستمزدها مطابق با تورم و هزینه های زندگی، و حق تشکل و اعتصاب از جمله خواستهای اساسی و فوری کارگران مزدا است.
 
کارخانه خودرو سازی مزدا واقع در جاده قدیم کرج با بیش از 2000 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 و 6 و 9 ماهه و دستمزدهای 330 هزار تومانی و 2 شیفت کاری 12 ساعته و قسمت رنگ با سه شیفت 8 ساعته شبانه روزی کار، سازنده انواع خودرو سواری و وانت مزدا میباشد. چهل درصد کارخانه در مالکیت سپاه پاسداران حکومت اسلامی سرمایه داران است و شصت درصد سهام کارخانه متعلق به سران اوباش و جنایتکار حکومت اسلامی است. محسن رضایی، پاسدار چاقوکش و شکنجه گر و قاتل دیروز و از سرکردگان حکومت جهل و جنایت اسلامی یکی از سهامداران اصلی کارخانه مزدا میباشد.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
27 دسامبر 2011  – 6 دی 1390