کارگران شرکت قطعات خودرو خیرخواه ورامین
3 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دریافتی، بیش از 1000 نفر از کارگران شرکت تولیدی قطعات خودرو خیرخواه تا روز چهارم دیماه بیش از 3 ماه است که ریالی از دستمزدهای مهر، آبان و آذر را دریافت نکرده اند. "مرادی" مالک کارخانه با توسل به هر ترفند و نیرنگی از پرداخت دستمزدهای کارگران خودداری نموده و با وعده های پوچ امروز و فردا و در بسیاری مواقع با تهدید کارگران ناراضی و معترض به اخراج از پرداخت دستمزدها طفره میرود. یا میگوید نیست و ندارم و بیچاره و ورشکست شدم یا درب کارخانه را به نشانه اخراج و خط قرمز به رخ کارگران می کشد!

عدم پرداخت دستمزدها به مدت 3 ماه در شرایط گرانی و فقر و تورم بیسابقه ای که حکومت اسلامی در نتیجه سیاست دزدی آشکارش از سفره های خالی کارگران تحت عنوان حذف سوبسیدها به جامعه تحمیل نموده از یک طرف، و فشار کاری بسیار سنگین و طاقت فرسا در طی ساعات و شیفتهای بسیار طولانی کاری از طرف دیگر، و سیاست سرکوب و اعمال فضای ارعاب و وحشت در محیط کار بیش از پیش فضای ملتهب و اعتراضی را در کارخانه به مرز انفجار رسانیده است.

شرکت قطعات خودرو خیرخواه واقع در باقر آباد ورامین با بیش از 1000 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماهه و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و از 5 عصر تا شب و کار اجباری در تعطیلات و دستمزدهای 300 هزار تومانی پرداخت نشده، سازنده انواع سپر و داشبرد اتومبیل و عمدتا طرف قرارداد و مجری سفارشات ایران خودرو و سایپا میباشد. لازم به یاد آوریست که مرادی مالک کارخانه از وابستگان و عوامل جانی سابقه دار در سپاه پاسداران بوده و از طریق امتیازات خاص و رانتی که سپاه پاسداران بخاطر خوش خدمتیهایش در اختیارش قرار داده این کارخانه را راه اندازی نموده است. تا دیروز شکنجه گر و قاتل و امروز سرمایه دار و استثمارگر کارگران.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
27 دسامبر 2011  – 6 دی 1390