کارگران شرکت پاپیروس
دستمزدهای آذر ماه معوق!

بنا به خبر دریافتی، هم اکنون با گذشت 4 روز از پایان ماه بعلت کارشکنی و دزدی کارفرما 30 نفر از کارگران شرکت پاپیروس دستمزدهای آذر ماه را دریافت ننموده اند. در چند روز اخیر کارگران با مراجعه به کارفرما و حسابداری دستمزدهایشان را مطالبه نموده اند. اما بعلت جوابهای تهدید آمیز و نامربوط  کارفرما بی نتیجه بوده است. شفیعی مالک و مدیر شرکت، این چهره منفور ضد کارگری به کارگران گفته است: چرا اینقدر بیخودی برای من مزاحمت ایجاد میکنید و خودتان را هم خسته میکنید؟ اگر وضع مالی شرکت خوب بود که کار به اینجاها نمی کشید. اینقدر مزاحمم نشوید و هی مانند بچه ها نگویید دستمزدم، دستمزدم!

شرکت پاپیروس واقع در جاده مخصوص کرج ایستگاه اتمسفر با 30 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای از 6 ماه تا یکسال و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و از 5 عصر تا 8 شب و کار اجباری و همیشگی در تعطیلات، مجری و طرف قرارداد بسیاری از کارخانه جات و مراکز صنعتی برای تهیه انواع چاپ و برچسبهای تبلیغاتی بر روی کارتنهای بسته بندی میباشد. شفیعی مدیر شرکت برای تحکیم موقعیتش و برای زهر چشم گرفتن از کارگران هر از چند گاهی چند نفری از کارگران ناراضی و معترض را اخراج نموده و در عوض کارگران جدیدی با دستمزدهای کمتر و شرایط کاری بدتری را به کار میگیرد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
27 دسامبر 2011  – 6 دی 1390